• De redactie van BDU Zuid, onder meer verantwoordelijk voor Nieuwsblad Geldermalsen. Inzet: Norbert Witjes.

    To Sytsma

Het Kompas start Vriendenactie

De lokale nieuwsvoorziening in Hardinxveld-Giessendam in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Dat is de insteek van de Vriendenactie van HetKompasHardinxveld-Giessendam.nl. Wat houdt de actie in? En waarom is de steun van betrokken lezers zo belangrijk? In gesprek met Norbert Witjes, Hoofd Content bij uitgeverij BDUmedia.

Onder het motto 'Geef om lokaal nieuws, steun HetKompasHardinxveld-Giessendam.nl' start BDUmedia een Vriendenactie. Wat is de aanleiding?

,,Net als alle nieuws-uitgevers in Nederland merken ook wij dat het steeds moeilijker wordt om de kwaliteit van de gratis lokale nieuwsvoorziening op peil te houden. De kosten van papier en bezorging stijgen, terwijl de advertentie-inkomsten dalen. Groeiende online inkomsten kunnen dit helaas nog niet compenseren. Hierdoor staat de papieren krant onder druk. Tot nu toe konden we iedereen in Hardinxveld-Giessendam gratis onafhankelijk nieuws aanbieden, maar dat model lijkt minder toekomstbestendig. Daarom doen we nu ook een beroep op de lezer."

Ontvangt NieuwsbladGeldermalsen.nl subsidie?

,,In tegenstelling tot nieuwsmedia als lokale en regionale omroepen krijgen wij geen subsidie voor ons journalistieke werk."

Wat houdt de Vriendenactie in?

,,We roepen alle lezers op om ´vriend´ te worden en HetKompasHardinxveld-Giessendam.nl maandelijks of eenmalig te steunen met een bedrag naar keuze. Verder zouden we het op prijs stellen als onze vrienden actief meedenken over de inhoudelijke koers van HetKompasHardinxveld-Giessendam.nl. Dit kan bijvoorbeeld door in het najaar de Lezersavond te bezoeken of een aantal keer per jaar een aantal vragen te beantwoorden als lid van het nog op te richten Vriendenpanel."

Er is tegenwoordig veel nieuws beschikbaar, onder meer via internet. Wat is de meerwaarde van lokaal nieuws?

,,Met ons mobieltje kunnen we de hele wereld bereiken, maar uiteindelijk bepaalt je buurt of dorp voor een groot deel of jij je happy voelt. Onafhankelijke lokale journalistiek informeert jou over wat voor jou belangrijk is en verbindt je met de inwoners van jouw dorp of gemeente. Een andere belangrijke rol is het volgen en duiden van politieke besluitvorming; dat is cruciaal voor een gezonde lokale samenleving. Verder is het ook lokaal van belang dat er een betrouwbaar medium is dat het nieuws verifieert. Vooral op sociale media circuleert veel nepnieuws."

De opbrengst van de Vriendenactie investeren jullie in de lokale nieuwsvoorziening. Welk kwaliteitsniveau streven jullie na?

,,Betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en actualiteit zijn belangrijke uitgangspunten voor HetKompasHardinxveld-Giessendam.nl, maar uiteindelijk bepalen de lezers wat kwaliteit is. In algemene zin willen we ons journalistieke werk verbeteren, met hulp van de lokale samenleving. Daarom zijn de lezersavond en het lezerspanel ook zo belangrijk. Natuurlijk zijn er nu ook al allerlei contacten met lezers, maar we willen nóg beter op de hoogte blijven van wat Hardinxveld-Giessendam wil."

Welke rol speelt het internet in jullie plannen?

,,Wij hechten net als een grote groep lezers nog veel waarde aan papier, maar zien ook de enorme mogelijkheden van online: tekst, foto´s, video en allerlei manieren om interactief met jou te communiceren. De krant ontvang je één keer per week, terwijl je het lokale nieuws continu kan volgen op bijvoorbeeld je mobiele telefoon."

Het nieuws van HetKompasHardinxveld-Giessendam.nl is nu gratis. Om de kwaliteit te verbeteren zou je er ook een abonneekrant en -website van kunnen maken.

,,Een krant/website uitsluitend voor abonnees lijkt tot nu toe niet realistisch. In tegenstelling tot bij Netflix of een sportzender zijn Nederlanders tot nu toe niet bereid om te betalen voor lokaal nieuws. Ze zijn gewend dat dit gratis is, terwijl aan betrouwbare journalistiek natuurlijk ook gewoon een prijskaartje hangt. Mogelijk blijkt uit deze Vriendenactie dat die bereidheid hier anders ligt. Een abonneevariant sluit ik dan ook zeker niet uit."

Wanneer is de Vriendenactie voor jullie geslaagd?

,,Als we van onze lezers in Hardinxveld-Giessendam het signaal krijgen dat zij het belangrijk vinden dat we het lokale nieuws blijven verzamelen en checken, waar nodig verder toelichten of analyseren en vervolgens publiceren. En daarnaast natuurlijk dat we respons krijgen over welke lokale thema’s en onderwerpen er meer en diepergaande artikelen moeten worden gemaakt.’’

Word vriend van HetKompasHardinxveld-Giessendam.nl!