• Discussiëren om stelling te nemen.

    Neeltje van Triest
  • Neeltje van Triest
  • Neeltje van Triest

'Het wordt toch de stemwijzer'

GORINCHEM ,,Het wordt toch de stemwijzer'', een conclusie van zomaar een bezoeker aan de info-avond van het waterschap in aanloop naar de verkiezingen. Wie een fel debat vol tegenstellingen verwachtte, kwam letterlijk en figuurlijk op de koffie. Het gezelschap werd in groepen verdeeld, waar ook afgevaardigden van de negen lijsten aan deelnamen. Twee ronden en een onderverdeling in vijf groepen. Later bleek dat niet iedereen de mening van alle deelnemende partijen heeft kunnen horen.

door Neeltje van Triest

Expert klimaatextremen Niko Wanders, hydroloog en als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Utrecht, vertelde als eerste de goed gevulde zaal over de gevolgen van de droge zomer vorig jaar. Er stroomt ieder jaar minder water door Rijn, Maas en Waal, het grondwater zakt, huizen verzakken en zout water dringt Nederland binnen. Maar in de winter valt steeds meer water. Waterbergen is een oplossing, bestendig gewas telen dat goed tegen droogte kan een maatregel. Minder stenen op het erf en het afkoppelen van de regenpijp zijn hulpmiddelen. Hij schetst dat Nederland Waterland langzaam verandert in Nederland Watermanagementland.

Daarop werd de stelling om van het Waterschap een Klimaatschap te maken gelanceerd. De groepen gingen in discussie. Hannie Visser (CDA) was duidelijk. ,,Om het klimaat kun je niet heen. Als je er een Klimaatschap van maakt, verlies je de binding met het water.'' Mark Laeven van Water Natuurlijk Rivierenland zag het anders. ,,Maak de verbreding van water naar klimaat. Windmolens, zonnepanelen: we moeten compenseren wat we gebruiken. We moeten andere maatregelen nemen dan in het verleden.''

Vervolgens was het expert bodemdaling Gilles Erkens, geoloog en onderzoeker bij Deltares en ook de Universiteit van Utrecht, die vertelde dat bodemdaling in Nederland van alle tijden is. Gemiddeld daalt de bodem nu 8 mm per jaar, vooral na de ruilverkaveling gaat het wat sneller dan voorheen. Met het regelen van het grondwaterpeil is dit enigszins te beïnvloeden. Hij kreeg na de droge zomer vragen over verzakte woningen en wie daar daadwerkelijk voor verantwoordelijk is. ,,Het is micromanagement in een systeem dat niet zo is ingericht dat we dat overal alles kunnen uitvoeren'', is zijn stelling.

Vervolgens boog de groep zich over zijn problematiek. Jean Buskens (PvdA) pleit voor drainage en slim peilbeheer. Ook wil hij dat andere partijen meebetalen. Als een gebied tot natuur wordt uitgeroepen, mogen ook natuurorganisatie ook de portemonnee trekken. Jan Opschoor van 50plus gaat voor de burger en ziet liever minder invloed van de agrarische sector op het waterbeheer. ,,Veel meer burgers moeten zeggenschap krijgen over het waterbeheer. De belangen lopen sterk uiteen.''

Het thema bodemdaling is in korte tijd een onderwerp geworden dat zwaar weegt tijdens de komende waterschapsverkiezingen. Of de bezoeker tijdens de info-avond daarover veel wijzer is geworden, blijft de vraag. Tijdens een afsluitende 'pitch' hielden alle partijen braaf hun campagneverhaaltje van één minuut. Onderling debat kwam niet voor. Een teleurgestelde bezoeker liet weten dat hij toch het advies van de stemwijzer maar volgt. ,,Ik kwam voor het Waterschap uit op CDA en voor de Provinciale Verkiezingen op VVD. Daar hou ik mezelf maar aan.''