Hoge kosten voor toetreding Drechtsteden

H'VELD-G'DAM De eenmalige kosten van de toetreding tot Drechtsteden zijn geraamd op 2.930.000 euro. Dat staat in een memo die onlangs door het college is verstuurd aan de klankbordgroep die zich over de bestuurlijke toekomst buigt. De kosten zijn zodoende min of meer het maximale bedrag dat bij het raadsbesluit vorig jaar juli was vastgesteld. Toen werd ervan uitgegaan dat de kosten minimaal 1.410.000 euro en maximaal 2.860.000 euro zouden zijn. Uit de nieuwe cijfers blijkt tevens dat de gemeente jaarlijks zo'n 4000 euro meer gaat besparen.

door Ward den Besten

t @warddenbesten

De grootste kostenpost zijn de personele consequenties die aan het besluit vastzitten. Door boventalligheid in personeel is de gemeente verplicht regelingen te treffen die financieel uitkomen op 1.325.000 euro. Dat is 25.000 euro meer dan in juli werd berekend. Aan de andere kant ging de gemeente ervan uit dat uittreden uit bestaande regelingen als de AV-regio en Avres maximaal zo'n 1.100.000 euro zouden gaan kosten. Die kosten worden nu geraamd op 570.000 euro. Details van dat bedrag zijn niet bekend, omdat er nog altijd gesprekken lopen met de AV-regio, valt in de memo te lezen. In juli was er geen raming gemaakt van de transitiekosten die de Drechtsteden met zich meebrengen. Nu blijkt dat het invlechten in de gemeenschappelijke regeling de gemeente 500.000 euro gaat kosten. De totale invlechtingskosten worden geschat op 1.900.000 euro, maar omdat de Drechtsteden 700.000 euro betalen en nog eens een bedrag van 700.000 euro voorschiet, blijft voor Hardinxveld eenmalig een bedrag over van een half miljoen euro.

Ook het bedrag dat Hardinxveld jaarlijks aan de Drechtsteden moet betalen staat haast gelijk met het bedrag dat in juli als kader was vastgesteld. Bij het raadsbesluit stond een bedrag van 3.441.500 euro voor de jaarlijkse kosten. Die worden nu geraamd op 3.437.000 euro. Volgens de nieuwe berekening bespaart de gemeente jaarlijks 4000 euro meer dan in eerste instantie werd aangenomen. Vooral dat laatste stemt TAB-fractievoorzitter Kor Nederveen tevreden. ,,Op basis hiervan kunnen we concluderen dat we de goede richting op gaan'', zegt hij. Niet alleen de cijfers bewijzen dat, meent Nederveen. Ook de huidige onrust in Gorkumse politiek is voor hem bewijs dat de Drechtsteden de juiste keuze is. ,,We hebben duidelijk gekozen voor een stabieler bestuur'', aldus de raadsman. De PvdA zet vraagtekens bij de onderbouwing van het financiële plaatje en vindt dat er creatieve boekhouding aan te pas is gekomen om binnen de kaders van het raadsbesluit te blijven. De partij noemt daarbij onder meer het voorschot van 7 ton door de Drechtsteden als voorbeeld. ,,Het is nog onduidelijk waar het schip strandt, maar zeker is dat de burger mag betalen. Nu al 500 euro per huishouden'', aldus de PvdA in een reactie.