Home-Start zoekt vrijwilligers

H'VELD-G'DAM Humanitas Home-Start biedt, op vriendschappelijke basis, emotionele steun en praktische hulp aan jonge gezinnen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben.

Deze ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers die zelf opvoedervaring hebben.

Zij steunen een gezin door hen wekelijks te bezoeken. In de volgende gemeenten is behoefte aan nieuwe Home-Startvrijwilligers: Gorinchem, Zederik, Leerdam, Molenwaard, Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden.

Vrijwilligers van Home-Start krijgen door dit werk het gevoel iets voor anderen te betekenen, en leren daar zelf ook weer veel van. Voelt u er ook iets voor om als vrijwilliger, op basis van gelijkwaardigheid, een gezin met jonge kinderen te ondersteunen? Dan bent u van harte welkom bij Home-Start Alblasserwaard Vijfheerenlanden.

Als u overweegt vrijwilliger bij Home-Start te worden, bespreekt u met de coördinator in een kennismakingsgesprek de werkwijze van Home-Start, uw motivatie, wensen, mogelijkheden en achtergrond. Daarna volgt de voorbereidingscursus die u vertrouwd maakt met de methodiek van Home-Start. Deze cursus vindt plaats tijdens schooltijden en zal in het voorjaar 2018 starten in week 11,12,13 en 14.

Enthousiast geworden? Bel vrijblijvend voor meer informatie naar de coördinatoren van Home-Start Alblasserwaard Vijfheerenlanden, Anja de Kok telefoon: 06 305 653 81 of Sascha Zonneveld telefoon: 06 202 493 28 of stuur een mail naar: homestartg@gmail.com

Meer informatie is beschikbaar op: www.home-start.nl of www.humanitas.nl