Hoorzitting Avres en gemeente over uittreedsom

DEN HAAG Dinsdag had in Den Haag de hoorzitting plaats tussen de sociale uitvoeringsorganisatie Avres en de gemeente Hardinxveld over de uittreedsom die Hardinxveld de gemeenschappelijke regeling moet betalen. De twee zijn in een zakelijk conflict verwikkeld, nadat beide partijen geen overeenstemming konden bereiken over de hoogte van de uittredingskosten. Het uittreden uit Avres is onderdeel van het besluit van de Hardinxveldse gemeenteraad om per 2018 toe te treden tot de Drechtsteden.

Avres eist van Hardinxveld ruim 2,3 miljoen euro voor het vertrek uit de gemeenschappelijke regeling. Dat is bijna 2 miljoen euro meer dan het bedrag dat Hardinxveld aan Avres wil betalen. Hardinxveld stapte daarop naar de provincie om tussen de twee te bemiddelen. De gemeente laat in een reactie weten dat het zich niet kan verenigen met het besluit van de sociale uitvoeringsinstantie van 19 januari 2017. ,,We staan echter nog steeds open voor een traject van overleg met Avres. We wachten nu de hoorzitting af.''

De uitslag van de hoorzitting is nog niet bekend.