• Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

Huldiging bij Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

GIESEN-OUDEKERK Oranjevereniging Giessen-Oudekerk heeft vrijdag 27 januari hun secretaris Goof van Rijswijk tijdens haar ledenvergadering gehuldigd voor zijn 25 jarig bestuurslidmaatschap. Hij ontving van de heer Van de Pols van de Bond van Oranjeverenigingen in Nederland hiervoor de bronzen penning met bijbehorende speld en oorkonde.

Tevens werd het jaarprogramma met Koningsdag, en feesttent in september aan de leden voorgelegd ter goedkeuring.Ook werd er afscheid genomen van bestuurslid René de Ruyter.