• DIEDERIK DE KLERK

Humanitas Home-Start biedt jonge gezinnen ondersteuning

H'VELD-G'DAM Home-Start is opgezet om een steuntje in de rug te geven aan ouders met jonge kinderen, die daar behoefte aan hebben. Dat is altijd in een periode waarin het even wat minder gaat door ziekte, moeilijkheden met de kinderen, weinig sociale contacten, problemen op het werk, gebrek aan geld of spanningen tussen partners. Meestal kun je zulke dingen zelf oplossen. Soms is het een opluchting als iemand tijd heeft om te luisteren of een handje helpt bij het oplossen van praktische problemen.

Een vrijwilliger bezoekt het gezin 1 dagdeel in de week. Zij kan ondersteuning bij de opvoeding van de kinderen bieden of juist samen met moeder en kinderen er even op uit gaan. Ook kan er aandacht zijn voor praktische zaken. Het is van belang dat de vrijwilliger zich richt op wat er goed gaat in het gezin. Er is vaak al genoeg aandacht voor de problemen. Daarom krijgt elke vrijwilliger een cursus om goed voorbereid aan de slag te kunnen.

Er zijn geen kosten verbonden aan Home-Start en er is ook geen verwijzing nodig. Gezinnen kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij de coördinator van Home-Start Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Aanmelden kan ook via verwijzers zoals: sociaal team, consultatiebureaumedewerkers, scholen, kinderopvang e.d.

Kijk op www.home-start.nl of neem contact op met de plaatselijke coördinatoren: Anja de Kok, 06.30565381 of Sascha Zonneveld, 06.20249328 of mail naar gorinchem@home-start.nl