• DIEDERIK DE KLERK

Humanitas Home-Start zoekt vrijwilligers

H'VELD-G'DAM Aan jonge gezinnen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben, biedt Humanitas Home-Start op vriendschappelijke basis emotionele steun en praktische hulp. In de gemeenten Gorinchem, Zederik, Leerdam, Molenwaard, Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden is er behoefte aan Home-Startvrijwilligers die ondersteuning bieden vanuit hun eigen opvoedervaring.

Vrijwilligers van Home-Start steunen een gezin door hen wekelijks te bezoeken. Zij krijgen door dit werk het gevoel iets voor anderen te betekenen en leren daar zelf ook weer van. Mensen die er iets voor voelen om als vrijwilliger en op basis van gelijkwaardigheid een gezin met jonge kinderen te ondersteunen, zijn van harte welkom bij Home-Start Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Met de coördinator kan er in een kennismakingsgesprek de werkwijze van Home-Start, de eigen motivatie, wensen, mogelijkheden en achtergrond worden besproken. Daarna volgt de voorbereidingscursus die vrijwilligers vertrouwd maakt met de methodiek van Home-Start. Deze cursus vindt plaats tijdens schooltijden en start in het voorjaar van 2018 in week 11,12,13 en 14.

Enthousiast geworden? Bel vrijblijvend voor meer informatie naar de coördinatoren van Home-Start Alblasserwaard Vijfheerenlanden: Anja de Kok (06-305 653 81) of Sascha Zonneveld (06-202 493 28) of stuur een mail naar: homestartg@gmail.com. Meer informatie is beschikbaar op www.home-start.nl of www.humanitas.nl