• 2013-03-25 15:13:42 ROTTERDAM - Een vlag met het logo van energieleverancier Eneco. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

    Lex van Lieshout

H'veld doet aandelen Eneco van de hand

H'VELD-G'DAM De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam is donderdag akkoord gegaan met de verkoop van de aandelen van Eneco. Hoe het aandelenpakket wordt verkocht en aan wie, zal in overleg met andere gemeenten worden bepaald.

door Ward den Besten

Hardinxveld heeft 0,45 procent van de aandelen in bezit. Vanaf 2019 moet de gemeente er rekening mee houden dat de jaarlijkse dividendopbrengst daarvan komt te vervallen. Dat is zo'n 250.000 euro. Daar staat tegenover dat de verkoop naar schatting 11 miljoen euro oplevert.

De discussie in de raad concentreerde zich vooral rond het thema duurzaamheid, omdat Eneco te boek staat als een 'groen' energiebedrijf. Het college noemt als argument voor verkoop dat de zeggenschap van gemeenten over het bedrijf nihil is. Als Eneco in privaat bezit komt, zou dat op het gebied van duurzaamheid niet per se uit moeten maken, stellen coalitiepartijen TAB en SGP. Die vinden dat er geen publiek belang is om de aandelen nog te behouden. Daarin krijgen ze bijval van het CDA en de VVD.

,,Eneco loopt voorop in duurzaamheid. De vraag is of dat de verdienste is van de aandeelhouders'', zei TAB-raadslid Guus van den Bosch. Met de verkoop kunnen de gemeenten juist een keer invloed uitoefenen, menen Jan Noordzij (SGP) en Martin van Rossum (VVD). ,,In het verkoopproces zal aandacht zijn voor wie de koper wordt'', aldus Noordzij.

ChristenUnie en PvdA vinden dat behoud van de aandelen wel een publiek belang dient en stemden tegen. Jan Nederveen (CU) gaf onder meer aan dat energiebedrijf Nuon, dat al in private handen is, een stuk lager op de duurzaamheidsladder staat. Tevens vindt hij dat de gemeente ,,een verantwoordelijkheid heeft richting de medewerkers''. De kans bestaat dat met een verkoop ontslagen gaan vallen.

PvdA-burgerraadslid Esmeralda Klomp wijst op een motie die de raad in juli heeft aangenomen. Daarin wordt het college opgeroepen te werken naar een duurzame gemeente. ,,Nu zetten we een duurzaam bedrijf aan de kant. Dat is een beetje tegenstrijdig, lijkt me.''

Dezelfde motie haalt CDA-voorman Wim de Ruiter aan. Hij ziet met de verkoop juist perspectief voor het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. In een nieuwe motie stelde hij voor om een deel van de opbrengsten daarvoor te reserveren. Hij kreeg uiteindelijk steun van de ChristenUnie en de PvdA, die de rest niet konden overtuigen om de aandelen te behouden. De motie haalde het niet. SGP, TAB en VVD willen eerst concrete plannen zien voordat er geld opzij wordt gezet.