• Bertie den Breejen, vrijwilliger bij Oranje Trouw

    Aart Vermeij

'Ik ben een oranjefan'

H'VELD-G'DAM Vrijwilligers zijn onmisbaar in de samenleving. Ook in Hardinxveld-Giessendam wordt er veel werk verzet door vrijwilligers. Aart Vermeij spreekt om de week met een van deze Hardinxveldse vrijwilligers. Deze week met Bertie den Breejen: ,,Ik wil het oranjegevoel in Hardinxveld-Giessendam levendig houden"

Door Aart Vermeij

Hoe is uw naam, waar en wanneer bent u geboren?

Ik ben Bertie den Breejen – Ambachtsheer en ben op 30-05-1947 in Hedel geboren. Sinds mijn trouwen, bijna 50 jaar geleden, woon ik in Hardinxveld.

U doet vrijwilligerswerk, bij welke stichting of club doet u dat?

In mijn leven heb ik op vele plekken vrijwilligerswerk gedaan. Nu nog bij het Rode Kruis, Syndion en bij stichting Oranje Trouw. En over deze wil ik het nu hebben.

Waar is de Stichting te vinden en wanneer opgericht?

Het secretariaat is te vinden aan de Jonathan 2 in Hardinxveld-Giessendam.

Indertijd was het verzorgen van Oranjefeesten een onderdeel van SDG Stichting Dorpsgemeenschap, maar in 1980 is het een zelfstandige vereniging 'Oranje Trouw' geworden. Initiatiefnemers waren de heer Johannes Klijn, Gerrit Leeuwerk en Arie Damme. Tenslotte werd het op 03-11-2011 een Stichting met dezelfde naam. Wij zijn aangesloten bij de Landelijke Bond van Oranje verenigingen, op de vergadering hiervan wisselen we o.a. tips aan elkaar uit.

Wat wordt er door uw stichting gedaan?

Het doel van de Stichting is, zoals dat in de statuten staat, het aankweken van liefde voor het Vorstenhuis en Vaderland en het verrichten van handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden; onafhankelijk van kerkelijke of politieke richting.

Om de feesten te kunnen houden, starten we als stichting in september al met het uitwisselen van ideeën, al moet ik zeggen dat ik nu al bezig ben met allerlei zaken voor 2019 en 2020.

Koningsdag wordt grotendeels door Oranje Trouw georganiseerd, 4 en 5 mei doet de Gemeente Hardinxveld-Giessendam het papierwerk en wij de andere werkzaamheden. Voor de feesten gaan we in februari in gesprek met de burgemeester en de secretaressen. Als Oranje-Trouw willen wij steeds bij de tijd blijven, zo is er elke keer wel wat nieuws, nu brandde er een fakkel tijdens de dodenherdenking. Iedereen moet op Koningsdag kunnen genieten; vandaar dat er concerten werden georganiseerd in de Bejaardentehuizen, er een lawaaioptocht was voor de kleintjes en op het voetbalveld een scala aan mogelijkheden voor jong en oud om zich te vermaken.

Om het werk blijvend te kunnen doen zouden we graag wat nieuwe donateurs welkom willen heten, het kost slechts € 5,- per jaar!!

Wat is uw taak?

Eerst was ik gewoon bestuurslid maar in 2010 werd ik voorzitter van de Oranje Trouw en leid ik de vergaderingen. 'k Ben bij de besprekingen met de burgemeester en op de scholen. Op de feesten zorg ik dat alles in goede banen geleid wordt. Ja, teveel om op te noemen.

Hoelang doet u dit al?

Twintig jaar geleden ben ik als bestuurslid begonnen.

Wat is er mooi aan dit werk?

Ik ben een echte Oranjefan, dat heb ik van huis uit meegekregen. Het Oranje gevoel wil ik in Hardinxveld-Giessendam levendig houden. 'k Zou trouwens best wel eens een "bakkie willen doen" bij Maxima. Mooi, maar spannend was de aanvraag voor een lintje voor Ad de Kok, ik mocht mijn mond niet voorbij praten. Dat is gelukt!

Het schoonmaken dit jaar van de oorlogsgraven door de kinderen van de Wonderwijzer en de verhalen over de slachtoffers, heeft me diep geraakt. Ik genoot ervan dat er veel mensen op de aubade afkwamen op Koningsdag en de kinderen rijkelijk aanwezig waren tijdens de dodenherdenking. Het is cruciaal dat kinderen hierbij betrokken worden, vandaar ook de kranslegging door hen. En niet te vergeten die mooie gedichten van Roos van Dongen en Lianne Baardman, prachtig!

Wat is er moeilijk aan dit werk?

Op het moment is de MAG een uitdaging; goed omschrijven voor wie, wat en waarom je dingen wilt organiseren. Mijn man staat helemaal achter mij, anders zou ik dit werk niet kunnen doen.

Waarom koos u juist voor dit vrijwilligers werk?

Ik had Daan Los, toen hij in het bestuur van Oranje Trouw kwam, toegezegd: als je me nodig hebt, bel je maar. Zo ben ik in het bestuur gekomen,

Meestal moet er samengewerkt worden, hoe gaat dat?

De samenwerking met het Gemeentehuis, met name de burgemeester en de secretaressen is buitengewoon goed, over en weer vragen we elkaar mee te denken. Juist omdat iedereen in het bestuur een steentje bijdraagt, zijn we instaat wat moois neer te zetten.

Hoe lang hoopt u dit werk nog te doen?

Ik hoop dit nog een tijdje te doen, het zou wel mooi zijn als er jonge mensen in het bestuur kwamen.

Heeft u of doet u betaald werk en wat bent u van professie?

Voordat ik trouwde werkte ik op een atelier. Later heb ik op het Gemeentehuis in de koffiekamer gewerkt, was ik bus begeleidster voor mensen met een beperking en taxichauffeur.