• ANP PHOTO XTRA LEX VAN LIESHOUT

'Informatie over alternatieven aardgas cruciaal'

H'VELD-G'DAM De gemeente moet de raad en inwoners blijven informeren over de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve energievormen. Die boodschap gaf donderdag de gemeenteraad mee aan het college bij de vaststelling van de Transitievisie Warmte 1.0.

Vanaf 2021 moeten alle gemeenten een transitievisie hebben, waarin per wijk de alternatieve warmtebronnen zijn aangegeven. Binnen de Drechtsteden is daar alvast op vooruitgelopen en hebben de gemeenten samen met de woningcorporaties, netbeheerder Stedin en afvalenergiecentrale HVC mogelijke alternatieven voor aardgas onderzocht.

Uit het onderzoek komt echter naar voren dat in Hardinxveld weinig opties voorhanden zijn. Het is om die reden ,,van groot belang'' dat inwoners ,,uitgebreid geïnformeerd worden'', aldus de woorden van CDA-raadslid Timon van Zessen. Dat beaamt SGP-burgerraadslid Koen Schouten die de informatievoorziening ,,cruciaal'' noemt.

Ook over de kosten valt nog weinig zinnigs te zeggen. Willem Pors van de ChristenUnie vraagt zich af hoe de kosten uiteindelijk verdeeld gaan worden. Vooral als die oplopen omdat de Hardinxveldse lintbebouwing aan bijvoorbeeld het warmtenet moet worden aangesloten.

TAB-raadslid Paul Hoogstraten hoopt dat Hardinxveld wordt ingehaald door de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve energiebronnen. Hij gaf het college mee de mogelijkheden met betrekking tot waterstof eens goed tegen het licht te houden. Max van den Bout van de PvdA is van mening dat vooral de effectiviteit van de maatregelen in de gaten moeten worden gehouden.

De PvdA had een motie voorbereid waarin het college wordt opgeroepen te blijven communiceren over de schadelijke gevolgen van houtkachels en de mogelijkheden te onderzoeken om het gebruik ervan tegen te gaan. Volgens Van den Bout stappen veel mensen uit milieuoverwegingen over op de houtkachel. ,,En dat moet je nou net niet hebben'', stelt hij, omdat het stoken van hout niet minder schadelijk is. Omdat de andere partijen zich nog over de PvdA-motie wilden buigen, wordt het voorstel op een later moment in stemming gebracht.