• Waterschap Rivierenland

Informatiebijeenkomst kadeversterking Giessen

NOORDELOOS De uitvoering van kadeversterking Giessen Noordeloos gaat in januari 2019 van start. Op maandagavond 10 december organiseert Waterschap Rivierenland een informatie- en startbijeenkomst voor de kadeversterking, om betrokkenen te informeren over de werkzaamheden en de planning. Ook vindt tijdens de bijeenkomst de starthandeling plaats. De werkzaamheden voor de kadeversterking worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos B.V. Gedurende een gedeelte van 2019 is de Giessen gestremd door werkzaamheden aan de kade.

Het kadegebied, 500 meter kade langs de westkant van de Giessen bij Noordeloos, is niet stabiel of niet hoog genoeg meer. Daarnaast staan langs dit traject bomen die erg groot zijn geworden of zelfs scheef staan. Een aantal betonnen keerwanden brokkelt af. Kadeversterkingen zijn nodig om een risico op kadedoorbraak of -overstroming te voorkomen, daarom wordt deze kade binnenkort versterkt. Het kadegebied betreft 250 meter onverharde kade links van de Slotbrug (privé-eigendom) en 250 meter kade rechts van de Slotbrug, langs het Laantje (eigendom waterschap).