• BDUmedia

INGEZONDEN: Chloortransport? Eerst de klap en dan pas zeggen wat je moet doen…

Chloortransport? Eerst de klap en dan pas zeggen wat je moet doen…  Dat is het credo van de veiligheidsportefeuillehouder (burgemeester) van Hardinxveld-Giessendam na zeer moeizame informatie verkrijging. Op 4 april meldt de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ) aan haar algemeen bestuur dat van half mei tot half juni chloortransporten over de Betuwelijn zullen rijden. Reden van het memo is dat het vervoer van gevaarlijke stoffen nooit zonder risico's is en zeker bij chloor. Op 26 april maakt het AD gewag van dit transport en iedere inwoner langs de lijn is op de hoogte. Zo stellen inwoners ons vragen over wat te doen bij een calamiteit.

Deze vragen leggen wij op 29 april aan onze veiligheidsportefeuillehouder en tevens lid van het AB van de VRZHZ en het ons aan te geven als het niet lukt om vóór 15 mei antwoord te geven. Op 16 mei stellen wij vragen in de raadsvergadering, echter alleen het antwoord "binnenkort" en niet van de portefeuillehouder. Op 23 mei ontvangt de raad een raadsinformatiebrief van de portefeuillehouder waarin gesteld wordt dat het risico van een calamiteit zeer klein is, alsmede de memo's van de VRZHZ van 4 april met allerlei intern geneuzel waarin tevens uit de doeken wordt gedaan wat een inwoner moet doen bij een chloortransport calamiteit. Maar geen antwoord op de vragen, deze komen pas op 29 mei, bijna 2 maanden na de memo's van de VRZHZ. Hierin stelt de portefeuillehouder stoïcijns dat de kans zeer klein is en verbazingwekkend zelfs verder in de brief dat de kans NIHIL is (terwijl de VRZHZ iets anders zegt) en dat er daarom voor gekozen is om onze inwoners niet voor te lichten.

Uiteraard hopen wij dat er niets gebeurd, maar hoe kan je 2 maanden lang je kaken op elkaar houden en doen of je neus bloedt en daarna mededelen dat je maar niets zegt? Het is toch een grove schande dat inwoners niet mogen weten wat ze moeten doen vóórdat er iets gebeurd. Wachten tot de sirene gaat of NL-Alert wordt gegeven, dan is het al gebeurd en de schade berokkend.

Robert Philippo, Fractie Philippo

Hardinxveld-Giessendam