Ingezonden: (Zondags)rust

Waarom bekruipt mij toch ieder keer weer het onaangename gevoel dat we door de lokale politiek voor de gek worden gehouden? Kan het soms zijn dat ik de Raadspraat uit Het Kompas van afgelopen week verkeerd interpreteer?

Afgelopen jaren heb ik 2 ingezonden brieven naar Het Kompas gestuurd betreffende het Facilitypoint. Daarin met meerdere argumenten geprobeerd om ons plaatselijk bestuur te overtuigen van de gevolgen van het Facilitypoint op onze leefomgeving. Buiten deze brieven heb ik meerdere gesprekken gehad met onze verantwoordelijke wethouder, waarmee is gesproken over de gevolgen van een fastfood op onder andere de zondagsrust in ons dorp. Ondanks dit alles zijn de komst van het Facilitypoint, de fastfood, de 3e lichtmast en het kappen van de prachtige bomen op deze locatie een feit. De vergunningen zijn verleend en er is inmiddels gestart met de werkzaamheden. Ik kan u melden, dat er verschillende bezwaarschriften zijn ingediend. Ik geloof alleen niet, dat hier daadwerkelijk naar gekeken is. Dit is het plan en zo gaat het gebeuren.

Nu al deze ontwikkelingen een feit zijn, staat er ineens een stuk in Het Kompas over de zondagsrust. Hierin wordt gerefereerd aan de prachtige natuur in Noorwegen. Het lijkt mij ook zeker een prachtig land om eens te bezoeken. Ik denk, dat als ik daar geweest ben, mijn innerlijke kompas nog meer gefocust raakt op het behouden van de natuur en de rust in ons prachtige dorp. Betreffende partij is trots op het feit dat de winkels in ons dorp tot 2022 gesloten blijven. Hiermee wordt de waarde van de zondag als rustdag erkend?! Maar het innerlijke kompas van deze partij moet dan in het verleden gestoord zijn door een magnetisch veld. Misschien veroorzaakt door een "gouden" kalf. Deze partij heeft namelijk unaniem ingestemd met de komst van de Mac Donalds. Mijn innerlijke kompas geeft aan dat hier iets absoluut niet klopt. Het begint er op te lijken dat dit een afleidingsmanoeuvre is van hetgeen deze partij unaniem mee heeft ingestemd. Misschien moet ik me meer verdiepen in het omdenken en lost men in deze gemeente liever problemen op in plaats van dat het problemen voorkomt.

Ik geef alvast een tip voor het volgende onderwerp in de Raadspraat: (afval) overlast rondom het Facilitypoint.

Annie Baan, Hardinxveld