'Inwoners kunnen de keuze voor Gorinchem of Drechtsteden niet maken'

Ward den Besten

H'VELD-G'DAM ,,Inwoners zijn niet gevraagd te kiezen voor Gorinchem of Drechtsteden, omdat ze die keuze niet kunnen maken. Zij zitten niet aan de onderhandelingstafel en kunnen daardoor geen zakelijk gefundeerde mening formuleren.'' Zo luidde het antwoord van BMC-onderzoeker Hans Slooijer op de vraag van de oppositiepartijen waarom toetreding tot Drechtsteden niet als onderwerp in de burgerenquête was meegenomen. Volgens de oppositie wordt daarmee de burger onderschat.

Donderdag sprak het BMC-team de raad toe over de voortgang van het onderzoek naar regionale samenwerking. De onderzoekers kwamen uitleggen hoe ze onderzoek doen en meer specifiek waarom voor de set vragen is gekozen die in de burgerenquête was opgenomen. Een maand eerder had de oppositie daarover vragen gesteld, waarop besloten werd BMC uit te nodigen voor opheldering. Die werd donderdag geleverd, maar vooralsnog niet naar tevredenheid van de vragenstellers.

CDA-leider Wim de Ruiter vindt dat de inwoners ondergewaardeerd worden. Volgens hem kunnen burgers wel degelijk afwegen wat het beste voor Hardinxveld is. ,,Ze hebben immers ook mij tot raadslid verkozen.'' Het verschil volgens Slooijer zit in het feit dat bij verkiezingen de partijprogramma's bekend zijn. In dit geval is daar geen sprake van, omdat de offertes van Drechtsteden en Gorinchem toen nog niet bekend waren. 15 mei heeft Gorinchem zijn offerte opgestuurd. Die ligt nu bij het onderzoeksbureau en wordt met het aanbod van Drechtsteden vergeleken.

Bij het zogeheten spiegelonderzoek wordt onder meer gekeken naar de mening van burgers over dienstverlening, sociaal-maatschappelijke aspecten en ruimtelijk-economische belangen. BMC beoordeelt bij welke van de twee offertes die opinie, zoals die via de enquête en de twee inwonersbijeenkomsten is verkregen, het beste past. De Ruiter noemt het spiegelen een omfloerste manier om de mening van burgers te peilen. Ook PvdA-fractievoorzitter Niek Verkaik sluit zich daarbij aan. ,,We slaan de plank mis als we de mening van burgers willen vragen over toetreding tot Drechtsteden, terwijl het woord Drechtsteden er niet eens in staat.''

Toch stelt Slooijer dat inwoners desalniettemin hun voorkeur hebben geuit. Bij de openvragen van het 'tevredenheidsonderzoek,' zoals criticasters de burgerpeiling ook wel noemen, zijn meermaals opmerkingen geplaatst over al dan niet Drechtsteden. Burgemeester Roel Augusteijn meent met de gehanteerde methode recht te hebben gedaan aan het raadsbesluit van 18 december. ,,Het is alleen jammer dat het bij jullie onvoldoende landt'', gaf hij een sneer aan de oppositie.

Inhoudelijk werd donderdag niets losgelaten over de offertes en over de resultaten van het burgeronderzoek. Enkele technische details werden wel bekendgemaakt. Van de 6959 verstuurde enquêtes hebben 1269 huishoudens die geretourneerd. Een respons van 18 procent is voldoende voor een representatief onderzoek. De vragen uit de enquête zijn deels overgenomen van de vragenlijst waarstaatjegemeente.nl, aangevuld met vragen over de situatie in Hardinxveld. 72 huishoudens hebben de enquête niet volledig ingevuld. Over de offerte van Gorinchem werd gesproken van ,,een zeer verrassend en uitdagend aanbod.''