• import

Jan Nederveen wethouder ChristenUnie

H'VELD-G'DAM Fractievoorzitter Jan Nederveen is de kandidaat-wethouder namens de ChristenUnie. Dat heeft de partij bekendgemaakt. Nederveen is door de fractie naar voren geschoven om de partij in het college te gaan vertegenwoordigen.

De ChristenUnie voert onderhandelingen met de huidige coalitiepartijen TAB en SGP om een nieuw college te vormen. Dat was op advies van informateur Werner ten Kate. Hij stelde tevens voor om iedere partij één wethouder te laten leveren en om een coalitieakkoord op hoofdlijnen te bereiken.

Onder leiding van Klaas van Eldik, oud-directeur van de regionale belastingsamenwerking SVHW, zijn de gesprekken verder opgepakt.