Janny en Dick gaan De Maashof verlaten

H'VELD-G'DAM Als alles volgens plan verloopt nemen Dick en Janny Dekker in mei 2016 afscheid als beheerders van De Maashof. Het echtpaar kijkt met plezier en dankbaarheid terug op een lange periode waarin zij voor veel ouderen iets konden betekenen. Zij hopen dan ook van harte dat er een beheerdersechtpaar wordt gevonden dat hun werk wil voortzetten.

door Ria Scholten

,,In 1993 zijn we bij de stichting in dienst gekomen", blikken Janny en Dick terug. ,,Op het terrein stonden toen 22 bejaardenwoningen en een grote beheerderswoning, die ruim genoeg was voor ons en onze vier kinderen. Na drie jaar werden de woningen gesloopt en dat had de nodige voeten in de aarde. De verhuizing naar een noodwoning werd door niet iedereen als prettig ervaren, maar er waren ook bewoners die heel soepel met de nieuwe situatie omgingen."

De eerste vier jaar hadden we 24-uurs dienst. Dit hield in dat we dag en nacht bereikbaar waren voor de meest uitlopende meldingen. Indien nodig belden we de dokter, maar we verhielpen ook kleine reparaties en fungeerden als aanspreekpunt voor de bewoners. Rond de periode dat het nieuwe complex werd geopend veranderde dit. Sinds die tijd zijn we alleen in de ochtenduren in functie. Als er iets aan de hand is en wij zijn thuis, dan zijn we uiteraard bereid om een helpende hand te bieden. Waar nodig werken we samen met de verzorgenden van Stichting Waerdeburgh."

Het echtpaar heeft tevens een faciliterende functie. Janny houdt de algemene ruimten van het complex schoon. Dick onderhoudt de tuin en verricht waar nodig kleine reparaties. ,,Het allerbelangrijkst zijn de contacten met de bewoners", benadrukken zij. ,,De breimiddag, die elke maandag wordt gehouden, wordt goed bezocht. De dames breien dekens voor het Rode Kruis. De mannen moedigen aan. Op de koffieochtend, die elke woensdag wordt georganiseerd, zijn nagenoeg alle bewoners aanwezig. Het is een prachtige gelegenheid om even gezellig bij te praten. Er worden dan ook de nodige nieuwtjes uit het dorp uitgewisseld. Op de maandelijkse contactavond zijn ook enkele omwonenden en bewoners van De Peulenhof aanwezig."

,,Je kunt gerust stellen dat wij lief en leed met de bewoners delen", laat Janny weten. ,,We lachen samen, maar huilen ook wel eens samen. 's Morgens en 's avonds maken we een rondje door het complex. Als er een gordijn gesloten blijft controleren wij altijd of met de bewoner alles in orde is. Indien dit niet het geval is wordt direct professionele hulp ingeschakeld. Gelukkig zijn er ook veel blijde gebeurtenissen. Er zijn heel wat huwelijksjubilea gevierd en een bewoonster is zelfs opnieuw in het huwelijksbootje gestapt."

,,Met elkaar vormen we één familie", vult Dick aan. ,,Nieuwe bewoners worden snel in de groep opgenomen. Niets is verplicht, maar als je geen eenling wilt worden is het raadzaam om aan een of meerdere activiteiten deel te nemen. Wat er zo mooi is aan ons werk? De contacten met de mensen en het er zijn voor de bewoners. Zij zijn vaak zo dankbaar en dat schenkt Janny en mij heel veel voldoening. We zien de jaren in De Maashof dan ook als een stukje levenswerk."

Het beheerdersechtpaar hoopt van harte dat de personeelsadvertentie, die deze week in Het Kompas staat, de nodige reacties zal opleveren. ,,Onze opvolgers krijgen de beschikking over een prachtige beheerderswoning en een geweldige baan met heel veel fijne contacten", benadrukken zij nogmaals. ,,We zijn ook heel blij met de goede en vriendschappelijke band die wij onderhouden met het bestuur van de Protestants Christelijke Stichting De Maashof. Dankbaar zijn wij voor de kracht die wij van onze Here God hebben gekregen om dit mooie werk zoveel jaren te doen."

Foto-onderschrift: Janny en Dick Dekker hopen op twee betrokken en enthousiaste opvolgers.