• OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jasper de Jong (SGP) vertrekt uit de gemeenteraad

H'VELD-G'DAM Na een periode van negen jaar raadslidmaatschap neemt Jasper de Jong in februari afscheid als raadslid van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De toegenomen werkzaamheden als ondernemer maken het voor De Jong onmogelijk om nog langer als raadslid te kunnen functioneren.

Jasper de Jong: ,,Het is een voorrecht om negen jaar politiek actief te zijn en ik heb deze periode als interessant en leerzaam ervaren." In negen jaar raadslidmaatschap heeft De Jong veel meegemaakt. Tijdens zijn raadslidmaatschap voerde De Jong het woord over diverse ruimtelijke ontwikkelingen en is ook zeer veel tot stand gekomen in degemeente. De SGP en Hardinxveld-Giessendam hebben kunnen profiteren van het brede netwerk van De Jong in en buiten de Hardinxveldse samenleving. Kenners typeren Jasper de Jong als iemand van weinig woorden, ter zake doende en met principiële overtuiging. Fractie en bestuur betreuren dan ook het besluit van Jasper de Jong, maar respecteren graag zijn afweging.

Het vertrek komt gelukkig ook niet geheel onverwacht. De Jong heeft aan het begin van de raadsperiode al aan het bestuur kenbaar gemaakt dat hij mogelijk tussentijds afscheid zou nemen. Burgerraadslid Arie van den Berg, tevens eerstvolgende verkiesbare kandidaat op de lijst, staat klaar om het raadlidmaatschap over te nemen.