• Waterschap Rivierenland

Kadeversterking Giessen Noordeloos in januari van start

NOORDELOOS Op maandagavond 10 december vond de informatie- en startbijeenkomst voor kadeversterking Giessen Noordeloos plaats. Een goedbezochte avond waarop de aannemer een toelichting gaf op het werk dat binnenkort in uitvoering gaat, en vragen over de werkzaamheden en planning beantwoordde. Ook het bouwbord stond deze avond in de schijnwerpers: de onthulling werd gedaan door bewoners, de gemeente Giessenlanden en Waterschap Rivierenland.

Het kadegebied, 500 meter kade langs de westkant van de Giessen bij Noordeloos, is niet stabiel of niet hoog genoeg meer. Daarnaast staan langs dit traject bomen die erg groot zijn geworden of zelfs scheef staan. Een aantal betonnen keerwanden brokkelt af. Kadeversterkingen zijn nodig om een risico op kadedoorbraak of -overstroming te voorkomen, daarom wordt deze kade binnenkort versterkt. Het kadegebied betreft 250 meter onverharde kade links van de Slotbrug (privé-eigendom) en 250 meter kade rechts van de Slotbrug, langs het Laantje (eigendom waterschap).

De werkzaamheden voor de kadeversterking worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos. Gedurende een gedeelte van 2019 zal de Giessen gestremd zijn door werkzaamheden aan de kade.

Meer informatie over het project is te vinden op www.waterschaprivierenland.nl/giessennoordeloos