• Archief BDUmedia

'Kampbewoners boos en verdrietig'

H'VELD-G'DAM Dat het woonwagenkamp door de gemeente als risicogebied wordt genoemd voor mogelijk criminele activiteiten schiet in het verkeerde keelgat bij de bewoners. Zij vinden de voorbereidende tekst van de gemeente om te komen tot een nieuw veiligheidsbeleid ,,discriminerend van aard, misplaatst en het riekt naar smaad". Ook woningbouwvereniging Fien Wonen, de huidige eigenaar van het kamp, is er geenszins over te spreken.

De gemeente heeft onlangs een zogenoemde startnotitie opgesteld voor het Integraal Lokaal Veiligheidsplan. Daarin staan drie thema's die de komende vier jaar de aandacht verdienen. Een daarvan is het aanpakken van de zogenoemde ondermijnende criminaliteit. De gemeente heeft namelijk ,,een aantal concrete signalen" ontvangen dat criminelen hier activiteiten ontplooien op het gebied van mensenhandel, witwassen en drugs.

Als risicogebied wordt naast de bedrijventerreinen en het havengebied ook het woonwagencentrum genoemd. Dat tot groot ongenoegen van de bewoners van het kamp. ,,Wie verzint het om in één adem de bedrijventerreinen en het woonwagenkamp als zodanig te benoemen?", vraagt oud-wethouder Paul Letterie zich af. Hij maakt zich al jaren hard voor de belangen van de bewoners van het kamp en heeft de politiek om opheldering gevraagd.

,,Uit de de gesprekken met enkele bewoners van het woonwagenterrein bleek mij dat er boosheid was en een verdrietig gevoel van: zie je wel, zo wordt er over ons gesproken en gedacht", zegt Letterie. Hij eist een rectificatie van wat hij noemt een ,,valse startnotitie" van het veiligheidsplan. Volgens hem worden de kampbewoners in het dorp erop aangekeken terwijl de gemeente noch de politie concrete signalen heeft ontvangen van criminaliteit op het woonwagenterrein.
Dat laatste bevestigt ook directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg van woningcorporatie Fien Wonen. ,,Bij mijn weten verhuren we in ons woonwagencentrum niet aan criminelen. Ook heeft de politie ons nog nooit hierop aangesproken", zegt ze.

De gemeente laat weten dat de ,,concrete signalen" geen betrekking hebben op specifieke locaties ,,en zijn dus niet gerelateerd aan het woonwagencentrum". De startnotitie wordt in ieder geval niet aangepast. ,,We zijn op dit moment bezig met een vertaling van de startnotitie naar beleid voor de komende vier jaar, het Integraal Lokaal Veiligheidsplan (ILVP). In dat beleid wordt concreet aangegeven waar we de komende vier jaar op willen sturen. Of het woonwagencentrum daarin genoemd wordt, is nog maar de vraag."