Koereiger gespot in Hardinxveld-Giessendam

H'VELD-G'DAM Het lijkt erop dat een rondhangend Koereiger regelmatig tegen de avondschemer bij een plasje aan de Schapendrift staat om in het donker naar een definitieve slaapplaats te vliegen.

e van oorsprong uit Afrika afkomstige koereiger is één van de zeldzamere reigersoorten in ons land. De aantallen lijken de laatste jaren toe te nemen en in 1998 is voor het eerst met zekerheid gebroed in de Wieden (Overijssel), zonder succes overigens. In 2006 was er een evenmin succesvol broedgeval in de Braakman (Zeeland). Koereigers zijn minder dan andere reigers gebonden aan water, en aan te treffen in weilanden met koeien, paarden of schapen. Ook liften ze graag op de rug van een schaap of koe mee. (Bron: Vogelbescherming Nederland)