• Lintje Jan Hobo

    Richard van Hoek

Koninklijke Onderscheiding voor Jan Hobo

H'VELD-G'DAM - Hardinxvelder Jan Hobo kreeg woensdag een Koninklijke Onderscheiding opgespeld door loco-burgemeester Theo Boerman. Hobo kreeg het lintje vanwege zijn vele activiteiten als bestuurslid bij diverse verenigingen. Ondanks zijn drukke baan als projectmanager bij het Ministerie van Economische Zaken vond Hobo toch de tijd veel het uitvoeren van diverse vrijwillige activiteiten.1968 - 1986: Medeoprichter van, vrijwilliger bij en secretaris (1968-1975) van de Volleybal Vereniging Serve '68 te Vuren. Daarnaast was betrokkene voorzitter van de Toernooicommissie. 1986 - 2012: Vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld. Betrokkene heeft o.a. als voorzitter van de diaconie, lid en voorzitter van de Commissie van Beheer, kerkenraadslid en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters gefungeerd.1988 - 1992: Bestuurslid van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Hardinxveld-Giessendam.1988 - 2006: Bestuurslid en voorzitter (1997 - 2006) van de Christelijke Stichting Bejaardenhuisvesting te Hardinxveld-Giessendam.1992 - 2006: Voorzitter van de Calvijnschool te Hardinxveld-Giessendam (1992 - 1995) en bestuurslid van de Christelijke Scholengroep De Hoven, regio Gorinchem (1995 - 2006)2002 - heden: Bestuurslid van de Steunstichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Gorinchem en omstreken (2002 - 2006) en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (2006 - heden). 2002 - heden:Voorzitter van de Protestants Christelijke Stichting De Maashof te Hardinxveld-Giessendam. De Maashof is een kleinschalig wooncomplex. De stichting heeft als doel het bieden van huisvesting, eventueel in combinatie met begeleiding en facilitaire functies, in het bijzonder voor senioren en zorgbehoevenden.2007 - 2010: Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Waardenburgh te Sliedrecht. De Stichting Waardeburgh exploiteert vier woonzorgcentra voor ouderen en verleent zorg aan ouderen in thuissituaties. Daarnaast was betrokkene voorzitter van de drie afzonderlijke Raden van Toezicht, te weten de Stichting Dijkzicht, de Stichting Overzicht en de Stichting Peculium.2012 - 2013: Voorzitter van de Trimclub ABC te Sliedrecht. De heer Hobo kan worden gekwalificeerd als 'iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd'.