• Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Koninklijke Onderscheidingen Hardinxveld-Giessendam

H´VELD-G´DAM In het kader van de jaarlijkse Lintjesregen heeft burgemeester Dirk Heikoop woensdagochtend 26 april aan 6 mensen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

DE HEER JAN BIESHEUVEL, HARDINXVELD-GIESSENDAM

Geboren op: 26 juni 1955 te Hardinxveld-Giessendam

Is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1975-heden (m.u.v. 1995-1999): bestuurslid van de slagwerkgroep Muziekvereniging Eendracht Maakt Sterk te Hardinxveld-Giessendam (EMS) (+/- 125 leden). Decorandus was/is o.a. algemeen bestuurslid (over een periode van acht jaar), penningmeester (over een periode van vijftien jaar) en voorzitter (over een periode van twaalf jaar). Daarnaast is hij intensief betrokken geweest als projectleider bij de uitbreiding van het gebouw van EMS, waar een aanbouw werd gerealiseerd en sinds 2001 is hij initiator en organisator van de Twirlwedstrijden, een competitieverband tussen verschillende majorettegroepen, welke dertig keer per jaar wordt gehouden.

DE HEER TEUNIS SLUIMER, HARDINXVELD-GIESSENDAM

Geboren op: 27 mei 1936 te Giessendam

Is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1994 - 2006 - raadslid van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

1997 - 2006 - respectievelijk bestuurslid en lid van de Raad van Toezicht van het Woonzorgcentrum De Lange Wei (tot 2003 de Burgemeester De Boer-Stichting) te Hardinxveld-Giessendam;

2006 -2010 - wethouder van de gemeente Hardinxveld-Giessendam en tijdens die periode heeft hij ook gedurende langere tijd in verband met een burgemeestersvacature invulling gegeven aan zijn functie van loco-burgemeester;

2006 - april 2016 - voorzitter van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam (900 leden);

2010 - 2015 - ombudsman voor de PvdA Hardinxveld-Giessendam. Decorandus maakte deel uit van het regionale PvdA Ombudsteam Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

MEVROUW GIJSBERTA CORNELIA BATJE KLOP-VOGEL, HARDINXVELD-GIESSENDAM

Geboren op: 12 januari 1943 te Hardinxveld

Is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1963 - heden - vrijwilliger bij de korfbalvereniging HKC te Hardinxveld-Giessendam (+/- 200 leden). Decorandus was/is actief als ondersteuning in de bardiensten, waar zij elke zaterdag een paar uur meedraait, en zij is betrokken bij de organisatie van de HKC-bazar welke tweemaal per jaar wordt gehouden;

1966 - heden - vrijwilliger bij de slagwerkgroep Muziekvereniging Eendracht Maakt Sterk (125 leden) te Hardinxveld-Giessendam. Decorandus draait met name bardiensten bij de repetities van de Harmonie en van de jeugd- en (normale) slagwerkgroep, die elk eens per week repeteren. Daarnaast biedt zij tevens een helpende hand bij diverse activiteiten, zoals de organisatie en begeleiding van wedstrijden, het onderhouden van het gebouw en terrein en, in het verleden, het schoonmaken van het gebouw zelf (10 uur per week).

Daarnaast was decorandus ook mantelzorger/ondersteuner van haar broer.

DE HEER MARIEN JOHANNES BIEMANS, HARDINXVELD- GIESSENDAM

Geboren op: 12 april 1947 te Gorinchem

Is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1985 - heden - vrijwilliger bij en bestuurslid (1989-1991), penningmeester en voorzitter (1991-1996) van voetbalvereniging VV Hardinxveld (650 leden). Decorandus was (jeugd)trainer en jeugdsecretaris. Hij digitaliseerde het secretariaat en initieerde het jeugdplan. Als penningmeester zette hij een nieuw administratief systeem op. Decorandus was voorzitter van de jubileumcommissie. Als voorzitter van de bouwcommissies in 1988/1989 en in 2009/2011 realiseerde hij de nieuwbouw van de bestuurskamer en de kleedkamers. Tevens begeleidde hij het project 'bepaal je ambitie' en draaide hij bardiensten.

1997 - heden - vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, district Zuid I (200.000 leden). Decorandus was clusterafgevaardigde (1997-2014), regiocoördinator en (vice)voorzitter van de kamer Clubondersteuning te Eindhoven (1997-2014). Daarnaast was hij (vice)voorzitter van Sector 2 van district Zuid I. Sinds 2016 is hij KNVB expert van het district Zuid en intern begeleider van het project 'bepaal je ambitie'.

DE HEER WOUTER ALBERT DRESCHLER, HARDINXVELD-GIESSENDAM

Geboren op: 19 juni 1946 te Amsterdam

Is benoemd tot: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

1980 - 1986 - Secretaris van de Gereformeerde Basisschool De Zevenster, nu De Wonderwijzer genoemd, Tevens was decorandus betrokken bij het plaatselijke vervoersfonds.

1989 - heden - penningmeester en lid van de Commissie Output van de Stichting Woord en Wereld. De stichting heeft een jaarlijkse begroting van ca. € 100.000,00. Decorandus heeft een wijziging van de BTW-status doorgevoerd, hetgeen een grote besparing opleverde. Tevens heeft hij de kwaliteit van het maandblad verhoogd en de drukkosten omlaag gebracht. Verder is decorandus verantwoordelijk voor het drukken en beheren van de cahiers.

2008 - heden - chauffeur van de Vereniging Buurtbussen Alblasserwaard.

2008 - heden - secretaris van de Koninklijke Schippersvereniging BLN Schuttevaer, afdeling Hardinxveld-Giessendam (90 leden). Decorandus neemt bovendien deel aan de regionale overleggen en onderhoudt het contact met de gemeente.

2008 - heden - adviseur van de Stichting Ondernemersklankbord te Den Haag. De stichting ondersteunt ondernemers met de opstart van een bedrijf, bedrijfsbegeleiding, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsverkoop en faillissements-preventie. De adviseurs zetten hun kennis, vaardigheden en netwerk in bij de advisering van ondernemers. Decorandus heeft 75 bedrijven op administratief, organisatorisch en fiscaal gebied geadviseerd.

DE HEER JASPER ARIE DE JONG, HARDINXVELD-GIESSENDAM

Geboren op: 24 maart 1958 te Hardinxveld-Giessendam

Is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1997 - 2006 - vicevoorzitter van de Koningin Wilhelminaschool in Hardinxveld-Giessendam. Decorandus vertegenwoordigde de Oud Gereformeerde gemeente in het bestuur en leverde een bijdrage in een periode met belangrijke keuzes ten aanzien van de autonomie van de vereniging, de leiding in de school en de nieuwbouw van het schoolgebouw;

2005 - heden - vrijwilliger bij de Stichting Woord en Daad in Gorinchem. De stichting heeft tot doel vanuit Bijbels perspectief mensen wereldwijd te ondersteunen in de strijd tegen armoede. Decorandus is actief voor de werkgroep Landbouw- programma's en voedselzekerheid, participeert in het Business Platform en is medeoprichter van een groep agrarische ondernemers, die buitenlandse werkbezoeken aflegt om kennis en ervaring te delen met lokale boeren. Verder is hij actief als gastspreker en is hij lid van de aan de stichting gelieerde ondernemersclub 'Regio Ondernemers Merwede', die een vakschool in Bangladesh ondersteunt;

2007 - 2016 - raadslid van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.