'Korte lijnen in stand houden'

Door Ward den Besten

H'VELD-G'DAM Linksom of rechtsom. Het maakt de ondernemers en sociale partners niet zoveel uit. Als de korte lijnen met de gemeente maar behouden blijven, zeggen beide branches. Weten bij wie je terecht kan. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit de twee bijeenkomsten van vorige week over de bestuurlijke toekomst van Hardinxveld. Dinsdag zaten de Hardinxveldse ondernemers rond de tafel met de adviseurs van onderzoeksbureau BMC. Woensdag was het de beurt aan de sociale en maatschappelijke instellingen.

De opkomst was bij de commerciëlen mager. Slechts zes Hardinxveldse ondernemers meldden zich om de BMC-adviseurs, de raad en het college te vertellen wat zij belangrijk vinden als de gemeente besluit zich bij Drechtsteden te voegen of een inkooprelatie aan te gaan met Gorinchem en omringende buurgemeenten. Al sprak Ilona Kamsteeg-Den Breejen van Den Breejen Shipyard ook namens de vijftig bedrijven van Bedrijfskern Hardinxveld. En vertegenwoordigde Jan van Hunnik van Architectenbureau Van Hunnik, Lambechts en Overduin nog eens honderd bedrijven uit Ondernemend Hardinxveld.

De inhoud van het gesprek kon op voorhand al worden ingevuld. De bedrijven willen minder regels, minder bureaucratie en korte lijnen met de gemeente. ,,Want het gaat ons natuurlijk altijd te langzaam'', zegt Van Hunnik. Toch hebben de ondernemers niet zo heel veel van doen met de gemeente. ,,Wij hebben meer te maken met regels uit Den Haag. Dat maar zes ondernemers hier zijn, typeert de betrokkenheid met de gemeente'', verklaart Kamsteeg-Den Breejen de opkomst.

Binnen de Bedrijfskern hebben sommigen een sterke neiging naar Gorinchem, vertelt de scheepswerfdirecteur. ,,Al voelen steeds meer ondernemers ook wel wat voor Drechtsteden.'' Gevreesd wordt wel bij Drechtsteden de bureaucratische laag. En dat binnen een dergelijk samenwerkingsverband enkel de problemen van grote gemeenten besproken worden. Al zal dat volgens Teus Boerman van Boerman Transport eveneens het geval zijn met Gorinchem. Ook voor uitbreiding van de snelwegen maakt de keuze voor de ondernemers niet veel uit. ,,De A27 en A15 zijn beide voor ons van belang'', aldus Boerman.

Bij de sociale partners was er meer animo voor de bijeenkomst. Vertegenwoordigers van Rivas, De Lange Wei, het Wmo-Platform, De Ark, Pedaja, Servanda, Syndion en de reddingsbrigade waren woensdag aanwezig. Volgens Wil Markesteijn, directeur van De Lange Wei, moet de nadruk vooral gelegd worden op instandhouding van de cultuur. ,,Het sociale netwerk speelt hier een grote rol. Er wordt veel gewerkt met mantelzorgers. Dat is in de Drechtsteden minder.'' Ook de anderen kunnen zich in die woorden vinden. Douwe Brik van Rivas Zorggroep denkt dat met de Drechtsteden een te grote afstand ontstaat tussen inkoop en zorg. Zijn voorkeur gaat uit naar Gorinchem, maar Drechtsteden is voor hem niet per se een probleem. ,,Het is van belang dat goed afgesproken wordt wat regionaal geregeld wordt en wat je lokaal nog kan inkopen.''

Ook bij de sociale instellingen staan dezelfde wensen als die van de ondernemers op het lijstje: minder regels, minder bureaucratie en korte lijnen. ,,Je moet weten bij wie je terecht kunt'', stelt Markesteijn. Brik vult haar op dat punt aan: ,,Kern is vertrouwen. Gemeente moet meer een ondernemersinsteek hebben en professionals en vrijwilligers de ruimte geven.'' Ongeacht de keuze op Drechtsteden of op Gorinchem valt.