• BDUmedia

Korten op uitkering vluchteling die niet wil integreren

H'VELD-G'DAM Korten op de uitkering als blijkt dat een statushouder niet bereid is deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Dat stelt wethouder Trudy Baggerman voor die niet tevreden is over de snelheid van het integratieproces van vluchtelingen in Hardinxveld. Ze reageert op een tussenevaluatie over de opvang, integratie en participatie van vergunninghouders, die donderdag in de raad is besproken.

door Ward den Besten

Uit het rapport blijkt dat twee mensen betaald werk hebben gevonden van de zeventien statushouders die het lokale inburgeringstraject van vijftien maanden hebben afgerond. Zeven vergunninghouders verrichten daarnaast vrijwilligerswerk en een aantal heeft een werkervaringsplaats of is via Avres aan de slag. ,,Daar ben ik zeker niet tevreden over'', laat Baggerman weten.

Ze ziet twee groepen ontstaan. Een deel is volgens de wethouder zeer gemotiveerd om in Nederland er iets van te maken, maar taal en diploma's vormen nog een belemmering. Daarnaast is er een groep die alleen bij verplichte bijeenkomsten komt en geen blijk geven te willen participeren. ,,Als ik niet meer verdien dan nu, waarom zou ik dan gaan?'', geeft Baggerman als voorbeeld van sommigen die geen werk zoeken en in de bijstand zitten.

Dat beaamt ook Martine Verlek, van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland dat in Hardinxveld de inburgering verzorgt. Volgens Verlek zijn er vluchtelingen ,,die bij alles vragen of het verplicht is''. Ze zou graag zien dat delen van het inburgeringstraject minder vrijblijvend zijn. ,,We denken dat een stok achter de deur nodig is bij een deel van de mensen''. Minder uitkering is volgens Baggerman zo'n stok.

Het riep reactie op vanuit de raadszaal. Jan Nederveen van de ChristenUnie vindt het rigoureus. ,,Ingrijpen in de uitkering gaat wel heel erg ver'', aldus Nederveen. Hij kreeg bijval van oud-wethouder Paul Letterie: ,,laat die stok een klein latje zijn''. SGP-raadslid Arie van de Berg constateert dat de vluchtelingen eilandjes vormen binnen Hardinxveld. Ook hij vindt dat statushouders zich actief moeten opstellen, want volgens hem hebben vrijwilligers die zich inzetten voor de nieuwkomers ,,daar ook recht op''. ,,Integreren schept verplichtingen aan beide zijden.''

Peter van Wijngaarden van werkgroep Kerk en Vluchteling geeft aan dat er veel werk wordt verzet door vrijwilligers. Maar hij zegt tevens dat het begeleidingstraject van vijftien maanden te kort is. ,,Integratie duurt langer dan vijftien maanden, dat duurt jaren, soms generaties.'' Verlek bevestigt zijn woorden. Ze wil werken naar een integrale aanpak. Het liefst ziet ze dat vluchtelingen drie jaar professionele begeleiding krijgen en dat iedere statushouder een 'gidsmaatje' heeft. Ook geeft ze aan dat het aantal uur taalles per week te weinig is om de Nederlandse taal te leren.

In 2016 en 2017 zijn in Hardinxveld 78 statushouders gehuisvest. Door gezinshereniging zijn dat er iets meer dan de taakstelling die vanuit het Rijk is opgelegd. Ongeveer de helft komt uit Syrië en ruim een kwart uit Eritrea.