• De Koperen Knop

Kunstexpositie in De Koperen Knop

H'VELD-G'DAM Vanaf 1 februari is er in Museum De Koperen Knop een expositie van fotografische en ruimtelijke kunst. Een oproep medio 2017 resulteerde in een geweldig aanbod van mooi werk, waaruit een zeer uitgebreide selectie werd gemaakt. Na een preview, voor de bij het museum betrokken vrienden, is de opening van de expositie 'Goed Belicht' gepland door de bekende fotograaf Ferry Verheij.

Al diverse keren heeft de expositiecommissie van De Koperen Knop het museum beschikbaar gesteld voor een expositie over kunst. In zo'n geval wordt er een oproep gedaan in de regionale pers, op de website en door middel van flyers. Ook nu weer waren de reacties opvallend positief. Velen reageerden met de mededeling graag mee te willen doen. Dit keer ging het om twee kunstuitingen: ruimtelijk werk, oftewel beelden, en om fotografisch werk, dus foto's. De kwaliteit van wat werd aangeboden was zeer hoog, waardoor er een goede expositie kon worden samengesteld. De expositie duurt tot en met 3 maart.

TERUGBLIK 2017 Museum De Koperen Knop kan terugkijken op een succesvol 2017, met veel bezoekers en heel wat bijzondere gebeurtenissen. Het was een jaar waarin het thema samenwerking centraal stond. Die samenwerking heeft op meerdere gebieden leuke resultaten opgeleverd: het zuilenproject, samen met de musea Krimpenerwaard en Hoekse Waard, maar ook met alle scholen in een brede regio.

THEMA 2018: NOG MEER KWALITEIT Intussen wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van het expositieprogramma 2018 en ook de exposities voor 2019 worden over enkele weken gepresenteerd. Daarnaast is er een overzicht beschikbaar van de extra activiteiten in 2018 en vinden er bij veel van de exposities bijzondere activiteiten plaats. Het thema voor 2018 is kwaliteitsverbetering, dat in alle museale facetten terugkomt. Feitelijk zette dit zich al in het voorgaande jaar in, met de vernieuwing van het museumcafé en met een succesvolle wervingsactie.

MUSEUM DE KOPEREN KNOP Museum De Koperen Knop is gevestigd aan de Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam. Het is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00-17.00 uur. Het museumcafé kan ook zonder museumbezoek worden bezocht. Voor meer informatie: www.koperenknop.nl. Informatie kan er worden opgevraagd via e-mail: koperenknop@koperenknop.nl of telefonisch 0184-611366.