• Archief BDUmedia

Lakse reactie provinciale handhavingsdiensten op illegale jachthutten in Biesbosch

DORDRECHT De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft traag en laks gereageerd op het bestaan van illegale jachthutten in de Biesbosch. De dienst werd daarover al in februari ingelicht, maar reageerde pas in augustus naar de melder. Toen waren de jachthutten al verdwenen. De Partij voor de Dieren heeft hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten, omdat de provincie verantwoordelijk is voor de Omgevingsdienst.

De Natuur- en Vogelwacht Biesbosch ontdekte begin dit jaar een aantal jachthutten. Dergelijke hutten zijn illegaal, want jagen is verboden in de Biesbosch. De Natuur- en Vogelwacht deed direct een handhavingsverzoek aan de Omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid en Brabant-West, compleet met foto's en informatie over de exacte locatie van de hutten. Dat verzoek werd in februari gedaan. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid stuurde het verzoek echter door naar de collega's van Brabant-West, hoewel zij mogelijk niet verantwoordelijk zijn voor het gebied in de Biesbosch waar de jachthutten stonden.

Vervolgens gebeurde er lange tijd niets, hoewel de Natuur- en Vogelwacht tussendoor nog wel een paar keer aan de bel trok bij de Omgevingsdienst in Zuid-Holland. Pas in augustus reageerde de dienst met de mededeling dat ze niet aan het handhavingsverzoek kon voldoen omdat de jachthutten er niet meer stonden.

Deze gang van zaken is de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland in het verkeerde keelgat geschoten. Met name de lakse houding van de Omgevingsdienst is de partij een doorn in het oog. Ze vindt dat de dienst onmiddellijk in actie had moeten komen. Ook de communicatie met de melder was onvoldoende. Daardoor bleef een illegale situatie veel te lang bestaan en hebben jagers waarschijnlijk veel dieren gedood in een gebied waar de jacht helemaal niet is toegestaan.

De partij heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten, omdat die verantwoordelijk zijn voor de provinciale omgevingsdiensten. Ze wil weten of ook het provinciebestuur vindt dat de omgevingsdiensten in dit geval niet adequaat hebben gereageerd en ook wat het oordeel is over de onderlinge samenwerking tussen de omgevingsdiensten in de desbetreffende regio.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ,,Ik wil precies weten hoe het proces is verlopen na de melding door de Natuur- en Vogelwacht en waar het is misgegaan. Het lijkt er op dat de communicatie tussen de diensten, voor zover wij kunnen nagaan, onvoldoende is geweest. Intussen heeft het veel te lang geduurd en dat is een grove nalatigheid ten koste van mogelijk vele dierenlevens."spunten vormen. Voor meer informatie: www.partijvoordedieren.nl