Ledenvergadering Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK - De Oranjevereniging van Giessen-Oudekerk houdt vrijdag 30 januari haar jaarlijkse ledenvergadering in café-restaurant Olt-Ghiessen. De avond vangt aan om 20.00 uur. De agenda omvat notulen, jaar en financieel verslag. Aftredend en herkiesbaar zijn René de Ruyter en 2e voorzitter Peter van Someren, aftredend en niet herkiesbaar is Martin Korevaar. Het bestuur draagt Leo de Bruin voor als nieuw bestuurslid. Het jaarprogramma wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden en omvat Koningsdag, 4 en 5 mei en de feesttent in september. Aan het eind van de vergadering is weer de traditionele gratis verloting.