Lening voor ondergelopen huizen

H'VELD-G'DAM Het was maandag voor veel mensen in Hardinxveld billenknijpen. Zeker na het zien van de beelden uit Cuijck, waar de straten blank stonden, werd gevreesd voor het ergste. Ook wethouder Theo Boerman erkent gespannen het weerbericht in de gaten te hebben gehouden.

Door Ward den Besten

t @warddenbesten

Raadsleden van de TAB gingen 's avonds erop uit om poolshoogte te nemen. Het bleek gelukkig allemaal mee te vallen. De ellende van volgelopen huiskamers bleef Hardinxveld voor een keer bespaard. Begin dit jaar heeft de gemeenteraad een lijst met maatregelen goedgekeurd om wateroverlast zoveel mogelijk tegen te gaan. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang, maar zeker nog niet afdoende om een hoosbui zoals vorig jaar zomer het hoofd te kunnen bieden. Sterker nog, het is zeer de vraag of na het afwerken van die waslijst wateroverlast voortaan definitief verleden tijd is.

Een maatregel die daar wel voor moet zorgen is het opvijzelen van laaggelegen huizen, het eerste punt op de lijst. Een maatregel die de kern van het probleem moet oplossen, namelijk dat huizen onder het straatniveau liggen. Bij het goedkeuren van het pakket aan maatregelen moest nog verder worden uitgewerkt hoe de gemeente punt één precies ging aanpakken. Inmiddels is de gemeente daar over uit. 30 juni wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gemeente wil een lening beschikbaar stellen voor mensen met een laaggelegen woning, die daarmee hun huis kunnen opvijzelen. Daarover hoeven ze geen rente te betalen. Die betaalt de gemeente. Tot 40.000 euro kunnen degenen bij wie de dorpel lager ligt dan 60 centimeter boven het streefpeil, renteloos lenen. De gemeente heeft daarvoor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente in de arm genomen, die de bankvergunning heeft. In het fonds zit een bedrag van 2 miljoen euro die beschikbaar wordt gesteld voor de circa 200 à 250 huizen die voor een lening in aanmerking komen.

De komende vijf jaar kunnen mensen zo'n lening aanvragen, laat Boerman weten die tevens vermeldt dat de lening alleen geldig is voor bestaande huizen. Dat betekent dat iemand die zijn huis afbreekt en een nieuw huis laat bouwen geen aanspraak maakt. ,,Het probleem is alleen dat huizen nog steeds zakken'', zegt Boerman. Hij wil na vijf jaar dan ook kijken of de optie verlengd moet worden. Ook roept de gemeente een maatwerkregeling in het leven voor huizen die aan elkaar vaststaan, van wie de een wel het huis wil opvijzelen, maar de ander niet. ,,Het is een unieke regeling in Nederland. We hopen hiermee een solide oplossing te kunnen bieden en een handreiking te doen voor mensen die een duurzame oplossing willen vinden voor hun eigen pand'', aldus de wethouder.