• Bibliotheekvrijwilliger Jannie Timmer

'Leren grapjes maken'

H'VELD-G'DAM Vrijwilligers zijn onmisbaar in de samenleving. Ook in Hardinxveld-Giessendam wordt er veel werk door hen verricht. Aart Vermeij spreekt om de week met één van deze mensen. Deze week: Jannie Timmer

door Aart Vermeij

Hoe is uw naam, wanneer en waar bent u geboren?

Mijn naam is Jannie Timmer en ben op 14-10-1955 in Hardinxveld geboren.

Waar doet u vrijwilligerswerk en waar is die te vinden?

In Bibliotheek AanZet aan de Pietersweer 34, hier in Hardinxveld.

Wanneer is de Bibliotheek in Hardinxveld opgericht?

Op 21 december 1977. Het liep gelijk storm. Na een jaar moesten de boeken behoorlijk uitgebreid worden, omdat de mensen in Hardinxveld meer dan het Nederlandse gemiddelde per persoon las. In die tijd werd het uitlenen en retour komen van boeken handmatig verwerkt, een omvangrijke klus! De computer die in 1983 ook in de bibliotheek zijn intrede deed, heeft heel veel werk uit handen genomen en daardoor kwam er meer tijd vrij andere taken op te pakken. In 1988 zag het filiaal in Boven Hardinxveld het levenslicht.

Wat wordt er door de Bibliotheek gedaan?

De komst van de computer heeft zeker een metamorfose teweeggebracht. Het recreatieve lezen - eerst onze taak - veranderde in een informatieplek. Zeker toen in de negentiger jaren het internet opgang kwam, had dit zijn weerslag op het gebruik van informatieve boeken. Immers via het wereldwijde web kunnen we nu de meest actuele informatie ontvangen. Wij bieden onze leden een groot palet aan mogelijkheden aan, en dat begint al bij de geboorte van een kind, omdat we weten dat (voor)lezen uitermate belangrijk is. Als je een baby hebt gekregen, kun je een gratis lidmaatschap voor je kindje krijgen en ontvang je een BoekStartkoffertje met twee boekjes cadeau! Er is Lezen voor de Lijst, waar leerlingen e-boeken kunnen kiezen voor hun literatuurlijst. Ook voor een cursus digitale vaardigheden kun je bij ons terecht. Maar ook scholen kunnen een beroep doen op de bieb, geclassificeerde mensen komen op scholen les geven over verschillende onderwerpen. Niet te vergeten is de Herinneringskoffer om met ouderen herinneringen op te halen, zeker bruikbaar voor mensen met geheugenproblemen. En voor mensen die moeilijkheden hebben met lezen en leren van de Nederlandse taal is het Taalcafé een mooie plek.

Wat is uw taak hier?

Ik ben taalcoach in het Taalcafé. Op maandagavond komen er tussen de 8 en 10 mensen - meestal statushouders - in de bibliotheek, we doen deze avond plenair, eerst leest een coach uit een boek, daarna mogen de cursisten dit doen. Hierbij letten we goed op de uitspraak en vragen of ze het begrijpen.Tussendoor doen we woordspelletjes, om er een speels accent aan te geven. We hebben o.a. een soort dobbelsteen met veel kanten, met letter die bovenkomt bij het gooien, mogen ze proberen zoveel mogelijk woorden te maken. Degene die al verder zijn met de taal worden gevraagd om er een zin van te maken. Zo'n avond duurt een uur. Op woensdagochtend proberen we het 1 op 1 te doen. Als dit niet lukt, zetten we mensen met het zelfde niveau bij elkaar. De cursisten die komen zijn tussen de 20 en 78 jaar en hebben +/- 10 nationaliteiten, een rijke schakering.

Hoelang doet u dit al?

Dit doe ik 2½ jaar 1x in de 2 weken.

Wat is er mooi aan dit werk?

Dat mensen zelfredzaam worden, moeders met de juf van hun kinderen kunnen praten. Ook dat cursisten hier weer andere mensen ontmoeten en daardoor op straat herkend en gegroet, ja gezien worden, dat maakt voor mij dit werk de moeite waard! En dan nog het grapjes leren maken in het Nederlands is erg leuk.

Wat is er moeilijk aan dit werk?

Je moet geduld hebben in dit vak, het is voor het merendeel van de mensen niet makkelijk Nederlands te leren. Op tijd komen voor de les is voor hen evenzeer een lastig puntje. En het aan Engels sprekende mensen een goede zinsbouw aan te leren is niet eenvoudig.

Waarom koos u juist voor dit vrijwilligers werk?

Via mijn man, hij zei: "jij houdt van taal, dat Taalcafé in de bibliotheek is net iets voor jou!"

Meestal moet er samengewerkt worden, hoe gaat dat?

Als coaches hebben we een Whats App groep, is er wat, dan gooi je dat even in de groep. Van de cursisten – deze komen vrijwillig - hebben we naam en telefoonnummer, hierdoor kunnen we ze bellen als er b.v. geen Taalcafé is.

Hoelang hoopt u dit werk nog te doen?

Zolang de bieb me toelaat en ik gezond blijf. Ik vind het namelijk heel leuk.

Heeft u nog hobby's en doet u nog meer vrijwilligerswerk?

Ik lees, haak en brei graag en doe kruiswoordpuzzels. Bovendien ben ik 1 x in de 4 weken vrijwilliger in het Twinkeltje en via vluchtelingenwerk Nederland taalcoach voor 2 mensen, zij komen naar mij of ik naar hen.

Heeft u betaald werk gedaan en wat bent u van professie?u betaald werk gedaan en wat bent u van professie?]

Ik was medisch analiste en heb bij Kluwer correctiewerk gedaan, later de boekhouding in ons bedrijf.