Lezing over naamrecht

H'VELD-G'DAM Volksuniversiteit Hardinxveld-Giessendam verzorgt donderdag 7 december een lezing. Wim Zondag spreekt dit keer over het thema: Koninklijke akten, de burgerlijke stand vanaf 1800 en het naamrecht in Nederland. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in museum De Koperen Knop. Leden hebben gratis toegang, introducés betalen 5 euro entree.

De burgerlijke stand is in ons land door de Franse overheersing (Napoleon) in 1811/1812 ingevoerd en sinds die tijd een overheidstaak geworden. Aan de hand van veel voorbeelden zal een overzicht worden gegeven van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten vanaf ca. 1800 tot heden. Ook hoe wij aan onze namen zijn gekomen komt in het kort aan de orde. Als extra bezienswaardigheid zullen ook enkele akten van ons Koningshuis worden getoond.

Verder zal het een en ander verteld worden over voornamen: over mooie, leuke, grappige, gekke en rare namen, die vroeger en vooral tegenwoordig gegeven worden. Ook de mogelijkheid om je achternaam of voornaam te veranderen komt aan bod, alsmede hoe wij als ambtenaren van de burgerlijke stand omgaan met de naamrecht van de in ons land wonende vreemdelingen. Tot slot ook aandacht voor het nieuwe naamrecht (keuzemogelijkheid van de ouders voor de naam van de vader of de moeder), de registratie van partnerschappen en het voltrekken van huwelijken tussen twee mannen of twee vrouwen; ook enkele nieuwe ontwikkelingen wat betreft huwelijksvoltrekkingen en het zelf doen van stamboomonderzoek.

Aan het begin van de lezing wordt aan een ieder een overzicht uitgereikt van de belangrijkste wijzigingen van de burgerlijke stand vanaf 1800 tot heden en aan het eind een overzicht van het huidig naamrecht in Nederland.