• She Fotografie

Lokale ondernemers en gemeente werken samen aan plan voor jachthaven aan Merwede

H'VELD-G'DAM Lokale ondernemers denken met de gemeente in een werkgroep mee over de mogelijkheden voor een jachthaven aan de Merwede. De komst van de buitendijkse jachthaven is nog onzeker, maar wethouder Benhard van Houwelingen ziet een lang gekoesterde wens een stapje dichterbij komen.

Er ligt een behoorlijke uitdaging voor de werkgroep van gemeente en ondernemers. Hij vertelt: ,,De ruimte en mogelijkheden langs de druk bevaren Merwede zijn beperkt en we moeten rekening houden met verschillende instanties, zoals Rijkswaterstaat."

Daarom nam de gemeente contact op met Rijkswaterstaat om na te gaan wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. Na dit overleg met Rijkswaterstaat verkent de werkgroep nu de haalbaarheid van een buitendijkse jachthaven. Hiervoor is het gebied langs de A-15 tussen de trailerhelling en de Peulensluis in beeld. De meerwaarde van deze locatie is dat hier ook kansen liggen om de recreatiemogelijkheden langs de rivier op een veilige en aantrekkelijke manier te versterken.

De wethouder vervolgt: ,,De locatie is door de gemeenteraad opgenomen in de structuurvisie, we juichen meer recreatieve mogelijkheden en voorzieningen binnen onze gemeente toe. Ook voor de regio Drechtsteden is het een meerwaarde op het gebied van recreatie. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met waterschap, provincie en het ministerie. De werkgroep onderzoekt komende maanden of een buitendijkse jachthaven haalbaar is. Er zijn contacten met watersportvereniging De Snap en de watersportvereniging De Helling is betrokken bij de werkgroep."