• ,,Maak van locatie IJzergieterij een jachthaven in plaats van een nieuwbouwwijk. -

    Gemeente Hardinxveld-Giessendam

'Maak jachthaven van IJzergieterij'

H'VELD-G'DAM Maak van locatie IJzergieterij een jachthaven in plaats van een nieuwbouwwijk. Aan enthousiasme bij omwonenden hiervoor in ieder geval geen gebrek. Zoveel werd duidelijk toen Arie Huisman van de Klankbordgroep IJzergieterij tijdens de raadsvergadering dit idee opperde.

door Ward den Besten

Meerdere inwoners hadden donderdag spreektijd aangevraagd om hun zorgen te uiten over de ontwikkelingen van de IJzergieterij. De plannen van het college om op de nieuwbouwlocatie een woonwijk aan te leggen, houden de gemoederen in de buurt flink bezig. Naast Huisman, spraken ook de bewonersverenigingen van de Peulenstraat-Zuid en de Nieuweweg in.

Het overkoepelende thema waar de dijk- en Nieuwewegbewoners zich zorgen om maken is verkeersoverlast. De huidige weginrichting is niet bestand tegen het extra verkeer van een nieuwe woonwijk, stellen ze. De dijk is te smal en de Nieuweweg nu al te druk. Ook vrezen ze het ergste voor de huizen als straks de vrachtwagens af en aan rijden om de wijk te realiseren.

,,Het is een betere oplossing dan een woonwijk'', aldus Huisman over de jachthaven, wat een idee is van de Natuur- en Vogelwacht. Volgens hem zou het ,,een prachtig visitekaartje'' zijn voor de gemeente, die sowieso de wens heeft om een buitendijkse jachthaven te realiseren. Huisman geeft aan dat zodoende ook geen natuur hoeft te verdwijnen voor de aanleg ervan. Het plan leverde applaus op vanuit de raadzaal.

Een ander voorstel waar hij mee kwam, is het realiseren van een bedrijventerrein op de locatie IJzergieterij. Een plek voor startende ondernemers, een soort Silicon Valley in het klein. Of beide plannen haalbaar zijn, is zeer de vraag. Huisman noemde het zelf ook slechts ,,een brainwave''.

Huismans voorstellen maken deel uit van een bredere roep om verkeersoverlast tegen te gaan. Want daar is het hem eigenlijk om te doen. Omwonenden zijn de verkeersproblemen meer dan zat, zo werd donderdag nog eens duidelijk. Als de nieuwe woonwijk er toch komt, moet wat hun betreft daar eerst een oplossing voor worden gevonden.

,,De gemeente bereikt er niets mee als ze wegkijken van de verkeersproblemen'', liet Leo Schipper van Bewonersbelangen Peulenstraat-Zuid weten. Hij kreeg bijval van Arie van de Minkelis van Bewonersvereniging Nieuweweg en van Huisman en Aart den Breejen van de klankbordgroep. ,,Blijf niet het verkeer stapelen op één weg'', aldus Van de Minkelis.

De insprekers kwamen met meerdere voorstellen die volgens hen bijdragen aan een betere ontsluiting. Daarnaast willen ze dat het vervolgproces open en transparant plaatsvindt. Dat is nu niet altijd gebeurd, stellen ze. Ze zien het liefst dat een onafhankelijke verkeersdeskundige als tussenpersoon wordt aangesteld, die de belangen van alle partijen weegt.

Wethouder Trudy Baggerman ging verder niet in op alle voorstellen. Ze liet weten dat al veel is besproken, ,,maar er is ook heel veel nog niet besproken'', en benadrukte dat het haar in ieder geval niet zal lukken ,,om iedereen tevreden te stellen''.