• Scootmobielgroep de RondRijders

    Karin Koks

Scootmobiel Informatiedag in Molenlanden

GROOT-AMMERS Donderdag 5 september organiseert Veilig Verkeer Nederland, samen met de gemeente en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een Scootmobiel Informatiedag. Deze dag is bedoeld om aandacht te besteden aan de theorie en ook om te kijken of de eigen rijstijl veilig is. VVN geeft persoonlijke adviezen om de rijvaardigheid te bevorderen en zo veilig mogelijk mobiel te zijn en te blijven. Het is geen examen en zeker niet verplicht. Opgeven kan tot 26 augustus en meedoen kost niets. De dag start om 10.00 uur en eindigt om 15.15 uur. Iedere belangstellende, die in het bezit is van een scootmobiel en woont in de gemeente Molenlanden, kan meedoen.

Tijdens het ochtendprogramma besteden we aandacht aan de verkeerstheorie. Nieuwe verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen krijgen volop de aandacht. Dit is erg belangrijk omdat u als gebruiker van een scootmobiel op de rijbaan, het fietspad en het trottoir mag rijden. Voor u gelden dan de regels van bestuurder, fietser of voetganger en hiervoor gelden niet dezelfde regels. 's Middags rijdt u onder begeleiding in uw eigen scootmobiel een route door het dorp. Ook testen we uw rijvaardigheden. Na de training krijgt u een persoonlijk advies op papier en een bewijs van deelname. Tijdens de praktijkoefeningen 's middags is er een leverancier van scootmobielen aanwezig om eventuele kleine ongemakken aan uw scootmobiel direct te verhelpen.

De kantine van VV Groot-Ammers, De Boomgaard 1, 2964 AV Groot-Ammers. De dag duurt van 10.00 uur tot 15.15 uur. Wij zorgen voor gratis koffie en een lunch. Wij verwachten wel dat u met uw eigen scootmobiel naar de cursus komt.

Aanmelden kan bij bij mevrouw L. de Jong van Veilig Verkeer Nederland. E-mailadres: werkgroepsenioren@kpnmail.nl of telefoon 0184 – 685 317. Bij geen gehoor kunt u een boodschap achterlaten. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden. Opgeven is wel verplicht.