• vlnr Gijs Lock, Anny van Veen en Steiny Roeland

    Walter Leendertse

'We zijn er bijna'

H'VELD-G'DAM ,,Het is een veel gespeeld vakantiespel en het is ontspannend en verbindend." Aan het woord is Gijs Lock, initiatiefnemer van de jeu de boules baan die moet komen te liggen op de groenstrook bij de Jupiterflat. "Ruim een jaar geleden opperde ik het idee bij Steiny Roeland en Anny van Veen, bewoners uit de buurt, ze waren direct enthousiast."

Er werd door middel van een flyer gepeild of er animo zou zijn voor een jeu de boules baan. En dat bleek het geval ,,We hebben minstens 80 positieve reacties uit de buurt terug gehad", vertelt van Veen. In de omgeving wonen overwegend senioren, wellicht dat dat het één en ander verklaart, echter de baan is niet enkel bedoeld om door senioren gebruikt te worden: ,,Het wordt een open baan waar iedereen gebruik van kan maken", legt Lock uit. ,,Dus ook voor bijvoorbeeld een kinderfeestje." En dat is precies het doel van de commissie: een gezellige plaats waar mensen met elkaar verbonden worden. ,,Het is een sport die makkelijk te beoefenen is en weinig kracht vergt. Ik heb het spel zelfs gespeeld toen ik in een rolstoel zat", verduidelijkt Roeland.

De baan gaat bestaan uit 2 officiële wedstrijdbanen, met zitbankjes voor de eventuele toeschouwers en om elkaar te ontmoeten. Om de baan komt een hek. ,,maar dat zal openblijven", vult Lock meteen aan. ,,Bij andere banen in de omgeving kun je op gestelde tijden spelen, maar deze baan zal altijd open zijn." Bij de baan komt een groot bord met daarop de regels uitgelegd en de baansponsors. In de activiteitenruimte van de Jupiterflat kan er voor en na het spelen koffie worden gedronken.

Om de baan te bekostigen werd er een sponsorrekening geopend en werden sponsoren geworven. Vanuit de gemeente werd er een bedrag beschikbaar gesteld vanuit de MAG (tegenwoordig StuwKR8) en andere sponsoren volgden snel . Er werd een plek gevonden tussen de Jupiterflat en de Giessen in en er werd een hovenier gevonden die de baan wilde aanleggen. ,,Eigenlijk willen we zo snel mogelijk de baan realiseren", aldus Lock. ,,Echter we zijn nog op zoek naar een aantal sponsoren om het bedrag volledig rond te krijgen, we zijn er bijna. Zodra het bedrag binnen is kan de baan er binnen een week liggen." Zelfs over de opening heeft de commissie al nagedacht, de burgemeester heeft al toegezegd om de baan te openen. ,,We willen daarnaast ook, in samenwerking met de sportcoach van Servanda, avonden en middagen organiseren waarop we het spel uitleggen en er zijn al een aantal verenigingen die hier graag wedstrijden willen komen spelen." 

Wilt u meer informatie over de jeu de boules baan of wilt u sponsoren?
Neem contact op met Gijs Lock 0184-612438/06-38370081