McDonalds in Hardinxveld-Giessendam

H'VELD-G'DAM Het plan voor het zogeheten Facilitypoint, bestaande uit een horecavestiging, tankstation en reclamemast, bij de carpoolplaats tegen de grens met Sliedrecht krijgt steeds meer vorm. Met drie partijen, waaronder McDonald's, zijn al vergaande gesprekken gevoerd voor het nieuw te bouwen terrein. Donderdag presenteerde wethouder Theo Boerman de stand van zaken aan de raad en peilde hij de meningen van de raadsleden. Die waren overwegend positief.

door Ward den Besten

t @Warddenbesten

De gemeente heeft sinds begin dit jaar gesprekken gevoerd met verschillende geïnteresseerde partijen voor het Facilitypoint. Boerman bevestigt dat met Deltabrug Beheer en met City Promotions voor het realiseren van respectievelijk een tankstation en een reclamemast zo goed als overeenstemming is bereikt. Ook met McDonald's zijn vergaande gesprekken gevoerd.

Het Facilitypoint zal meer ruimte in beslag nemen dan aanvankelijk gedacht. Aan het terrein van de huidige carpoolplaats komt de horecavestiging. Om veiligheidsredenen kan het tankstation daar niet direct bij betrokken worden en wordt de pomp even verderop richting de tennisvelden geplaatst. Het tankstation krijgt een eigen ontsluitingsweg aan de Peulenlaan en de horecavestging zal bereikbaar zijn via de carpoolplaats. De reclamemast staat in de plannen zo dicht mogelijk bij de afrit ingetekend.

Tevens zal bij het realiseren van het Facilitypoint het park achter de tennisvelden worden aangepakt. De gemeente moet namelijk op zoek naar waterbergingsmogelijkheden, omdat een deel van de waterweg langs de A15 wordt gebruikt voor het Facilitypoint.

De raad is grotendeels te spreken over het plan. Het enige waar de meeste raadsleden bezwaar tegen hebben, is de afspraak van de gemeente met City Promotions over de huidige reclamemast op het terrein van Boerman Transport aan de Transportweg. Als de plannen worden goedgekeurd zal die mast verplaatst worden naar het Facilitypoint. Maar het reclamebedrijf wil de plek bij het transportbedrijf niet definitief opzeggen. Dat betekent dat in de toekomst die paal alsnog opgetrokken kan worden, zonder dat de raad daarover besluit. Al acht de wethouder die kans klein.