Meer leden voor Bibliotheek Hardinxveld

H´VELD-G´DAM Onlangs werd bekend dat landelijk steeds meer jongeren de bibliotheek weer weten te vinden. Ook bij de Bibliotheek AanZet steeg het aantal leden, en niet alleen het aantal jongeren. Het totale aantal leden van de vestiging Hardinxveld-Giessendam steeg met 2% en in Boven-Hardinxveld zelfs met 12%.

Ankie Kesseler, directeur-bestuurder van de Bibliotheek AanZet: ,,Het is een prachtig resultaat en we zijn er dan ook heel trots op. Het bevestigt dat de koers die wij als bibliotheek ingeslagen zijn, aanslaat bij het publiek en dat we voorzien in een behoefte. We zien met name in de vestigingen waar we een bredere dienstverlening dan enkel uitlening hebben, een stijging van het aantal leden en bezoekers. AanZet werkt vanuit de filosofie dat wij mensen helpen optimaal deel te nemen aan de samenleving. Dit, door ze te voorzien van informatie, vaardigheden én inspiratie. We werken daarvoor op steeds meer vlakken samen met allerlei partners."

De Bibliotheek AanZet verzorgt de bibliotheekdienstverlening voor 15 gemeenten in Zuid-Holland. Met 33 grote en kleine vestigingen en in samenwerking met het onderwijs is er altijd een bibliotheek in de buurt. De toename van leden en bezoekers komt onder meer doordat de bibliotheek steeds meer samenwerkt met allerlei partners. Er wordt ook meer dan vroeger ingespeeld op de behoefte vanuit de samenleving. Het aantal jeugdleden voor AanZet steeg in 2016 met 9%. Het aantal volwassenen dat lid werd, steeg in dat jaar met 5%. Eind 2016 waren ruim 106.000 mensen lid van de Bibliotheek AanZet; 7% meer dan een jaar ervoor.