• De gemeente laat weten: ,,Wij beschouwen het als een eer aan haar bij haar afscheid de gemeentelijke erepenning toe te kennen. -

    gemeente Hardinxveld-Giessendam
  • gemeente Hardinxveld-Giessendam

Gemeentelijke erepenning uitgereikt

H'VELD-G'DAM Burgemeester Dirk Heijkoop heeft dinsdag de gemeente erepenning uitgereikt aan Edith van der Hoogt-Drinkwaard. Edith van der Hoogt-Drinkwaard is bestuurssecretaresse van de gemeente Hardinxveld-Giessendam sinds 1 september 1988 heeft dinsdag 28 januari afscheid genomen in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Er kan gesteld worden dat Van der Hoogt haar werk als bestuurssecretaresse met verve uitvoert en dat de manier en inzet waarop zij haar werkzaamheden uitvoert buitengewoon te noemen zijn. Een aantal van haar werkzaamheden valt met name op:

Zij is het gezicht van het bestuur van Hardinxveld-Giessendam richting de inwoners. Dit doet ze op een goede, voorkomende, leuke en nette wijze. Zo vervult ze vaak de rol van buffer naar het bestuur. Zij doet dit altijd op een zeer hartelijke wijze met oog voor het belang van de inwoner. Waar mogelijk zal zij inwoners helpen of met de juiste mensen in contact brengen. Zij zoekt de mens achter de vraag en veel inwoners vertrouwen haar mede daardoor hun persoonlijke verhalen toe.

Ook bij het organiseren van bijeenkomsten en evenementen is zij de verbindende factor. Voorbeelden hiervan zijn de veteranenbijeenkomsten, de aubades op Koningsdag in samenwerking met Oranje Trouw en de nieuwjaarsrecepties van de gemeente. Ook heeft zij veel werk verzet bij de ontvangsten van de Commissaris van de Koningin (en later de Koning). Ze is hierin een goede gastvrouw en heeft vele goed geschreven speeches voorbereid.

Met haar persoonlijke aanpak als het gaat om Koninklijke Onderscheidingen weet ze inwoners als geen ander te ondersteunen in de aanvraag en het schrijven van een motivatie daarvoor. Ze levert hierin veel inspanning en helpt families en organisaties om de verrassing in stand te houden. Dit waren er gemiddeld 8 per jaar, wat neerkomt op zo'n 250 onderscheidingen in totaal.

Voor de invoering van het duale systeem verrichtte zij ook veel werkzaamheden ten behoeve van de raad. Hierbij organiseerde ze onder andere ook de raadsuitjes.

Bij alles wat zij heeft betekend voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam is haar persoonlijke betrokkenheid, warmte, integriteit en plichtsbesef onderscheidend. Zij gaat altijd net een stapje verder, wil het altijd net iets beter en stelt daarbij hoge eisen aan anderen, maar vooral aan zichzelf.

De gemeente laat weten: ,,Wij zijn van mening dat Edith van der Hoogt-Drinkwaard de afgelopen 31 jaar onze belangen zowel intern, als extern op uitmuntende wijze heeft behartigd en op grond daarvan beschouwen wij het als een eer aan haar bij haar afscheid de gemeentelijke erepenning toe te kennen."