• Rivas Zorggroep

Minister Bruno Bruins op werkbezoek bij Rivas Zorggroep

GORINCHEM Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, bracht maandag 25 juni een bezoek aan Rivas Zorggroep. Hij ging in gesprek met patiënten, huisartsen, specialisten en bestuurders om te horen hoe Rivas invulling geeft aan de juiste zorg op de juiste plek.

Om de zorg nu en in de toekomst betaalbaar te houden, moet de zorg in Nederland anders georganiseerd worden. Minister Bruins: ,,De zorg goed en betaalbaar houden is cruciaal. Het uitgangspunt is goede zorg voor iedereen, op de juiste plek, op het juiste moment. Bij Rivas weten huisartsen en medisch specialisten elkaar goed en makkelijk te vinden, dat is belangrijk. Ze werken samen voor de patiënt."

Rivas deelt de ambitie van de minister. ,,Als ketenzorgorganisatie biedt Rivas ziekenhuiszorg, langdurige zorg, kortdurende zorg en thuiszorg," zegt Michiel van Roozendaal, voorzitter van de Raad van Bestuur van Rivas. ,,Daardoor kunnen we samen met onze cliënten de zorg realiseren die het beste past bij de persoonlijke situatie. Dat doen we niet alleen binnen Rivas, maar ook met onze partners in de regio."

Tijdens het bezoek van de minister, werd onder meer gesproken over 'Kwaliteit Als Medicijn'. Dit is een meerjarenprogramma waarbij medisch specialisten van het Beatrixziekenhuis nauw samenwerken met huisartsen en zorgverzekeraar VGZ. Om patiënten beter te kunnen helpen, wordt gewerkt aan nog kortere lijnen tussen huisartsen en specialisten. Door slimmer te werken, worden de kosten teruggedrongen zonder kwaliteitsverlies.