Mooie woorden voor Martin Korevaar

GIESSEN-OUDEKERK - Op de jaarlijkse ledenvergadering van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk op vrijdag 30 januari is het door het bestuur voorgestelde jaarprogramma aangenomen. Met Koningsdag, de Dodenherdenking, 5 mei en een feesttent in september krijgt het bestuur een druk jaar te verwerken. De aftredende Peter van Someren en René de Ruyter werden herkozen. Martin Korevaar was niet herkiesbaar, in zijn plaats werd gekozen Leo de Bruin.

Martin Korevaar heeft 22 jaar lang een functie vervuld binnen de vereniging. Korevaar werd dan ook door een afgevaardigde van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, Adriaan van der Pols, gehuldigd. Korevaar werd toegesproken en kreeg een bronzen bondspenning, draagspeld en een oorkonde overhandigd. Adriaan van der Pols bedankte Martin Korevaar voor zijn grote inzet en voegde toe dat zulke mensen het cement van de maatschappij vormen. Voorzitter Aukje bedankte Martin namens de Oranjevereniging.