• Willy van Dijk-Doornenbal

Laatste maatregelen tegen wateroverlast

H'VELD-G'DAM Van de 22 maatregelen die de gemeente Hardinxveld en het Waterschap in 2016 hebben aangekondigd om wateroverlast tegen te gaan, zijn de meeste inmiddels afgerond. Op een aantal plekken moet nog wat gebeuren, maar eer dat allemaal is afgerond is het 2026 of nog later, blijkt uit de laatste voortgangsrapportage.

Waar de gemeente en het Waterschap voorlopig mee aan de slag gaan is het gemaal aan de Koningin Wilhelminalaan in Boven-Hardinxveld. Daar sluit de watergang aan op het Kanaal van Steenenhoek. Besloten is om het gemaal te verplaatsen naar de locatie van het oude dieselgemaal. In 2016 is op de huidige plek al een extra bemaling geplaatst. Die blijft daar tot de werkzaamheden eind 2020 klaar zijn.
De gemeente is ook bezig de watergang langs het kanaal en de Koningin Wilhelminalaan te verbreden. Er is gekeken of tegelijk ook de weg kon worden verbreed, maar daar ziet de gemeente van af.
Eerder dit jaar is door het Waterschap besloten om in Hardinxveld een nieuw boezemkanaal en gemaal aan te leggen. Die moeten ervoor zorgen dat het water van de Giessen naar de Merwede kan stromen. Waar de boezem precies komt, wordt nog onderzocht maar zal ergens tussen Boven- en Beneden-Hardinxveld gegraven worden. In 2026 moet die gerealiseerd zijn.

Dat heeft als gevolg dat de plannen van de gemeente om een brede sloot te graven richting Molenaarsgraaf opnieuw tegen het licht worden gehouden. ,,In deze herbeoordeling zal worden gekeken naar de optimale afvoerroute met de minste maatschappelijke lasten (financieel en ruimtelijk)", aldus de gemeente.

Inmiddels is in Hardinxveld een aantal waterbergingen gecreëerd, waaronder twee bij de wijk Over 't Spoor en op de ijsbaanterreinen. De gemeente had hoop op nog een waterberging op een privéterrein aan de Sluisweg, maar daar is inmiddels een streep onder gezet.
Langs de A15 ten noorden van het Kanaal van Steenenhoek was ook het plan om de sloot aan de noordzijde te verbreden, zodat het onderhoud voortaan varend kan worden gepleegd. Dat wordt echter door Rijkswaterstaat niet toegestaan. Daarnaast wil een deel van de grondeigenaren aan de Parallelweg daar geen onderhoudspad. De gemeente ziet daarom af van deze maatregel. ,,Mogelijke ontwikkelingen rondom de verbreding van de A15 worden afgewacht; dit geeft mogelijk nieuwe kansen. Dit speelt mogelijk pas rond 2028", aldus de gemeente.