• zon opkomst

    A. Klop

Nieuw boezemkanaal op losse schroeven

H'VELD-G'DAM Een groot boezemkanaal in Hardinxveld om de Giessen met de Merwede te verbinden, komt er mogelijk niet. De aanleg ervan blijkt bij nader inzien ingewikkelder dan gedacht. Waterschap Rivierenland gaat daarom uitgebreider kijken naar het alternatief bij Groot-Ammers.


Het waterschap meldde donderdag dat het onderzoek naar de realisatie van een nieuw kanaal met bijbehorend gemaal in Hardinxveld ,,veel nieuwe feiten en inzichten" heeft opgeleverd. ,,Een nieuw gemaal naast het Kanaal van Steenenhoek blijkt een stuk complexer dan in eerste instantie voorzien. Er zijn tegenvallers door de kruisingen van het nieuwe kanaal met de snelweg A15, het treinspoor, de Parallelweg, maar ook de aanwezigheid van enkele forse kabels en leidingen'', is de uitleg.

Het waterschap wil om die reden meer onderzoek doen naar een groot gemaal aan de andere kant van de polder. Dat zal acht maanden duren, waarna in september een keus wordt gemaakt: ,,blijven bij het besluit om een nieuw gemaal in Hardinxveld te realiseren of alsnog kiezen voor enkel een groot nieuw gemaal in Groot-Ammers?'' In de tussentijd bekijkt het waterschap wat precies het beste tracé is voor het boezemkanaal in Hardinxveld, mocht dat er toch komen.

Al langere tijd is bekend dat het waterschap zeker één nieuwe verbinding wil tussen de polderwateren in de Alblasserwaard en de rivieren. Het water wordt nu alleen via het gemaal in Kinderdijk weggepompt. Maar vanwege klimaatverandering zijn volgens het waterschap extra opties nodig om het teveel aan water af te voeren.

Hardinxveld is een van de twee plekken die daarvoor in beeld zijn. Het waterschap dacht aanvankelijk een groot boezemkanaal aan te leggen tussen de Giessen en de Merwede. Dat zou uitkomen in de buurt van het Kolffgemaal van het Kanaal van Steenenhoek, waar een tweede gemaal naast zou komen. In 2026 moest dat gereed zijn.

Ter aanvulling daarop zou zo'n tien jaar later in Groot-Ammers een kleiner gemaal komen. Nu wordt onderzocht of dat niet een groot gemaal moet worden om Hardinxveld te ontzien.