• Gemeente Hardinxveld
  • Gemeente Hardinxveld

Nieuw college geïnstalleerd

H'VELD-G'DAM De wethouders in het nieuwe college zijn woensdag 4 juli geïnstalleerd. Trudy Baggerman (T@B), Theo Boerman (SGP) en Jan Nederveen (ChristenUnie) zijn de nieuwe wethouders van hardinxveld-Giessendam. De portefeuille van Trudy Baggerman omvat de vertegenwoordiging in Drechtsteden, sociaal domein, wonen, ruimtelijke ordening en gemeentelijk vastgoed. Theo Boerman krijgt financiën, verkeer & vervoer, openbare werken, invoering omgevingswet en onderwijs in zijn portefeuille. Jan Nederveen krijgt duurzaamheid & milieu, sport & cultuur, toerisme & recreatie, economie en de MAG in zijn portefeuille.