• Archief BDUmedia

Nieuw onderwijsbeleid vastgesteld

H'VELD-G'DAM De gemeente heeft in samenwerking met scholen, de kinderopvang en de peuterspeelzalen het onderwijsbeleid voor de komende jaren vastgesteld. In de Lokale Educatieve Agenda wordt voortgeborduurd op de lijnen die de afgelopen jaren zijn uitgezet.

door Ward den Besten

,,De educatieve agenda is een instrument om lokaal het onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven'', vertelt wethouder Theo Boerman. De agenda bestaat sinds 2011 en moet onder andere voor een betere aansluiting zorgen tussen de verschillende onderwijsinstellingen.

De vorige agenda stamt uit 2014. ,,We hebben de vorige periode veel bereikt'', stelt Boerman. ,,Van de Taalkas voor kinderen van statushouders en 'veilig in het verkeeracties' tot meer ouders bij de scholen betrekken. Ook de preventielessen op school over bijvoorbeeld pesten en bewust omgaan met sociale media zijn goede voorbeelden van geslaagde eerdere plannen.''

Boerman geeft aan dat de afgelopen periode steeds meer kinderen die nog niet naar de basisschool gaan voorschoolse educatie krijgen. Op die manier moet het risico op onderwijsachterstand worden beperkt. Van het aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor voorschoolse educatie volgt 86 procent dat ook. Een aantal jaar geleden was dat nog 40 procent.

Daarnaast zijn er werkgroepen in het leven geroepen die op verschillende gebieden werken aan verbetering van het onderwijs. Zo is er een werkgroep sport, cultuur en gezondheid. Voor initiatieven die aansluiten bij de doelen van de Maatschappelijke Agenda, als meer bewegen en het tegengaan van overgewicht, zal een MAG-aanvraag worden ingediend. ,,Om het zo ook betaalbaar te houden'', aldus Boerman.

,,Het is een heel breed spectrum waar we aan werken'', zegt Boerman. ,,Wat kunnen we doen met elkaar om een kind zo goed mogelijk te laten landen in de maatschappij?'' Als voorbeeld noemt hij daarin ook de invoering van het leerlingvolgsysteem. Daarin worden de ontwikkelingen van de kinderen bijgehouden tot aan het voortgezet onderwijs.