• Ward den Besten
  • Ward den Besten

Nieuwe fase IJzergieterij, kritiek blijft

H'VELD-G'DAM De gemeente heeft het voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd van nieuwbouwlocatie IJzergieterij. Dat is een eerste concept van het uiteindelijke bestemmingsplan waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Omwonenden blijven bezwaar houden tegen het huidige plan en voelen zich ,,in de kou'' gezet.

Vorige week woensdag was een inloopavond op het gemeentehuis voor geïnteresseerden om de plannen in te kunnen zien. Uit het voorlopige bestemmingsplan komt naar voren dat verschillende onderzoeken nog moeten plaatsvinden voordat de ontwikkeling van het nieuwbouwterrein kan beginnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het in kaart brengen van de bodemverontreiniging en mogelijke verblijfplaatsen van de huismus, gierzwaluw en steenuil.
Een ander onderzoek dat momenteel plaatsvindt is dat van de verkeersafwikkeling via de Rivierdijk, Peulenstraat-Zuid en Nieuweweg. Het gaat om een 'second opinion' waar omwonenden op hebben aangedrongen.
Dat inmiddels het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, terwijl dat tweede verkeersonderzoek nog niet is afgerond, is voor hen onbegrijpelijk. ,,Wij vinden dat een onjuiste volgorde daar onze grootste bezwaren met betrekking tot het IJzergieterijproject zich concentreren op de verkeers- en milieueffecten op de leefomgeving van bewoners van Nieuweweg-Zuid, Bredewaaij, Peulenstraat-Zuid en Rivierdijk'', aldus de omwonenden die zich verenigd hebben.
De Bewonersvereniging Nieuweweg, Bewonersbelangen Peulenstraat-Zuid en de Klankbordgroep IJzergieterij vinden al langer dat ze ,,geen stem'' krijgen bij het project. Ze hadden gevraagd of ze tijdens de inloopavond in het gemeentehuis ruimte konden krijgen om hun kant van het verhaal te vertellen. Dat werd geweigerd omdat ,,de avond niet bedoeld is om verschillende ontwerpen/uitwerkingen te laten zien'', zo luidde de reactie van de gemeente.
Daarop besloten ze buiten het gemeentehuis een stand in te richten om geïnteresseerden te informeren. ,,De burger komt bij het bestuur van de gemeente Hardinxveld-Giessendam niet verder dan de stoep en staat letterlijk en figuurlijk in de kou'', was de lezing van de bewonersverenigingen.
De omwonenden vrezen dat door de bouw van de 150 woningen het verkeer op de dijk fors zal toenemen, met negatieve gevolgen voor veiligheid, geluid en luchtkwaliteit. Uit het eerste onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren, komt naar voren dat de Peulenstraat-Zuid en de Rivierdijk bestand zijn tegen de verwachte verkeerstoename. Wel moet het kruispunt van de Rivierdijk met de Nieuweweg op de schop.
De bewonersverenigingen plaatsen vraagtekens bij dat onderzoek. Onder meer omdat de dijk in werkelijkheid smaller is dan de onderzoekers doen voorkomen. Zij willen dat het tweede verkeersonderzoek meer duidelijkheid verschaft. Maar ze vrezen dat deze 'second opinion' te veel door de gemeente is gestuurd.