Nieuwe bestuursvoorzitter T@B

H'VELD-G'DAM Pieter Verschoor, bestuursvoorzitter van de Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B), gaf donderdag 30 april de voorzittershamer over aan Dick Fijnekam. Na jaren bestuursvoorzitter te zijn geweest vond Verschoor het tijd om het stokje over te dragen. Dit gebeurde tijdens een goed bezochte en gezellige algemene ledenvergadering.

,,Tijdens de ledenvergadering van onze partij ontving Pieter Verschoor veel lof over zijn voorzitterschap en werd hij toegesproken door het bestuur, de fractie en de wethouders. We bedanken hem voor zijn enorme inzet voor de T@B", zegt de nieuwe bestuursvoorzitter Dick Fijnekam. Ook Fijnekam is geen onbekende in het dorp. Samen met onder andere Pauline van Dijk is hij één van de oprichters van de T@B. In het dagelijks leven is hij facilitair manager bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Penningmeester Hennie Verschoor vond het, na jaren bestuurslid te zijn geweest, tijd voor nieuw bloed in het bestuur. Boven-Hardinxvelder Wil Dubbeldam werd daarom tijdens dezelfde avond bestuurslid en volgt Hennie op als penningmeester. Dubbeldam is commercieel manager bij milieubedrijf Shanks. Op de ledenvergadering werd medegedeeld dat T@B-fractievoorzitter Henk van Tilborg een stapje terug doet. Door gezondheidsklachten moet hij rust nemen. Het fractievoorzitterschap is daarom tijdelijk overgedragen aan Kor Nederveen met assistentie van fractielid Arjan Faro. Henk van Tilborg blijft wel T@B-raadslid. Zo heeft de fractie gezorgd voor een goede, tijdelijke oplossing.

Tijdelijk fractievoorzitter Kor Nederveen en de wethouders Trudy Baggerman en Benhard van Houwelingen vertelden tijdens de ledenavond over de politieke zaken in het dorp. Er werd gepraat over de regionale samenwerking en politieke successen.

Naast de politieke en verenigingszaken werd ook T@B-lid Jan van Wingerden in het zonnetje gezet. Onder andere voor zijn vrijwilligerswerk voor de partij ontving hij de week ervoor een lintje. Bestuurslid Ellen van Tilborg regelde een bos bloemen en speciale gebakjes met foto-opdruk van Van Wingerden rijdend op zijn fiets door het dorp. ,,We kijken terug op een zeer geslaagde ledenavond en werken met veel enthousiasme verder aan onze partij", aldus de nieuwe bestuursvoorzitter Dick Fijnekam.