Nieuwe bordjes voor monumentale en markante panden

H'VELD-G'DAM Burgemeester Roel Augusteijn heeft dinsdag 8 september een nieuw informatiebordje aangebracht op het prachtig gerestaureerde pand Binnendams 26. Met deze officiële handeling symboliseerde hij de vervanging van alle bebording op monumentale en markante panden in Hardinxveld-Giessendam. Dit project werd mogelijk door een bijdrage van het A.A. de Haanfonds.

Het initiatief van de bordjes ontstond jaren terug bij de Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam toen bleek dat er weinig bekend was van interessante panden in de gemeente. De bordjes moesten inwoners van het dorp en van elders komende passanten iets vertellen over het bijzondere van een woonhuis, een gebouw of een object. Velen rijden elke dag langs cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zonder zich dat te realiseren. Daarvoor zijn de bordjes bedoeld. De watertoren staat er bijvoorbeeld al vele tientallen jaren, terwijl menigeen niet weet wat voor een bijzonder gebouw dit is. Velen rijden regelmatig over de sluis in de Peulenstraat, zonder te weten wat de cultuurhistorische waarde ervan is. En dat geldt voor veel meer objecten. Door middel van de informatiebordjes komt de geschiedenis van Hardinxveld-Giessendam ook op straat tot leven.

Jaren terug heeft de Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam de eerste bordjes aangebracht. Door de weersinvloeden waren de meeste al geruime tijd aan vervanging toe. Tegelijk met deze vervanging is ook het aantal bordjes uitgebreid.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Het bestuur van de Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam is ook op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden, die willen meedenken en meedoen. Die een stukje verantwoordelijkheid willen dragen voor hoe het dorp er in de toekomst uitziet. Het groen, zoals de bomen en struiken in de gemeente, de bewinkeling in het dorp, de wijkaankleding, het vernieuwen van straten, recreatieve voorzieningen, het in beeld brengen van monumenten en beeldhouwwerken en nog veel meer. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de secretaris, Liesbeth Leenman, e-mail liesbethleenman@solcon.nl. Voor meer informatie: Dick de Jong bellen: 06-2284588 of ga naar www.dorpsbehoudhg.nl.