• Een eerder ontwerp stuitte op verzet van omwonenden.

    Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Nieuwe plannen voor Peulenpark

H'VELD-G'DAM De gemeente heeft dinsdagavond de nieuwe plannen voor het Peulenpark langs de A15 gepresenteerd. Een eerder ontwerp van het park bij de tennisvelden stuitte op verzet van omwonenden. Daarop is de gemeente terug naar de tekentafel gegaan.

door Ward den Besten

Omwonenden waren vooral fel gekant tegen het verwijderen van bomen. Die vormen namelijk een natuurlijke buffer met de A15, houden het geluid tegen en vangen fijnstof op, zo stelden ze. Een deel van de bomen in het Peulenpark zal echter alsnog worden gekapt.

Volgens de gemeente heeft het park grondig onderhoud nodig, want als ,,de huidige trend zich voorzet, zorgt het park er zelf voor dat er een deel verloren gaat". In totaal zijn er 260 bomen. Daarvan moeten er 32 worden verwijderd vanwege ,,reële gevaarzetting". Dat is bij één boom al gebeurd. Voor iedere boom die verdwijnt, wordt er een teruggeplaatst, verzekert de gemeente. Daarnaast worden er nog vijf bomen extra geplant, ter compensatie van het Facility Point.

Verder worden de paden richting de Peulensluis op de schop genomen, komen er in het park takkenrillen, extra waterberging en een strandje waar honden de Buiten-Giessen in en uit kunnen lopen. Ook zijn in de plannen een ijsvogelwand en natuurlijke speelobjecten, zoals boomstronken en zwerfkeien, ingetekend.

De eerste plannen van de gemeente voor de renovatie van het Peulenpark konden op weinig steun rekenen. Omwonenden kwamen in verzet en richtten een comité op om het gesprek met de gemeente aan te gaan. Naast de renovatieplannen, was het comité destijds ook niet te spreken over de opstelling van het college.

Ook de politiek roerde zich naar aanleiding van het tumult dat was ontstaan. Het CDA, de PvdA en de TAB lieten zich kritisch uit over de plannen. Zo wilde de laatste partij dat er meer draagvlak wordt gecreëerd.