Nieuwe secretaris voor A.A. de Haan Stichting

NOORDELOOS/ ALBLASSERWAARD - De A.A. de Haan Stichting heeft een nieuwe secretaris. Per 1 januari volgt Caroline Vreugdenhil te Noordeloos Henk Bovekerk, op. Bovekerk is sinds de oprichting in 1995 lid van het bestuur geweest. Hij heeft als secretaris sindsdien ruim 450 verenigingsbesturen kunnen berichten dat hun aanvraag door het bestuur werd gehonoreerd. De A.A. de Haan Stichting verdeelt tweemaal per jaar het dan beschikbare budget.

De stichting heeft als doelstelling het verlenen van ondersteuning door middel van uitkeringen, aan instellingen en/ of personen welke werkzaam of woonachtig zijn in de Alblasserwaard, en hun werkzaamheden verrichten of bezigheden hebben op het charitatieve, culturele of sociale vlak, dan wel zich bezighouden met de zorg voor het milieu, dan wel anderszins het algemene nut binnen de Alblasserwaard beogen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Oprichter van de stichting was de heer A.A. de Haan te Papendrecht; hij overleed in oktober 2012. Hij werd opgevolgd door zijn zoon, de heer H.A.A. de Haan te Oosterhout; hij is penningmeester. Voorzitter van de stichting is de heer C.J.M. de Bruin te Papendrecht. Caroline Vreugdenhil is dus de nieuwe secretaris.

Wel een wisseling in het bestuur, maar geen verandering in het e-mailadres van de stichting. Het e-mailadres blijft dehaanstichting@gmail.com. Het webadres is www.dehaanstichting.nl. Aanvragen voor een bijdrage dienen per e-mail te worden ingediend, jaarlijks vóór april of vóór oktober.