Oecumenische kerkdienst in Pauluskerk

H'VELD-G'DAM - In de week van 18 tot en met 25 januari wordt traditioneel wereldwijd aandacht gegeven aan de week van gebed voor de eenheid van de Christenen. Het is een initiatief van de Wereldraad van Kerken. In Nederland wordt dit initiatief overgenomen en ondersteund door de Raad van Kerken in Nederland. In deze raad zijn inmiddels achttien verschillende kerkgenootschappen vertegenwoordigd. De week van gebed wordt dus breed gedragen.Ook in Hardinxveld-Giessendam wordt aandacht gegeven aan De Week. Een werkgroep die een aantal plaatselijke kerken vertegenwoordigt organiseert in dit kader een gezamenlijke kerkdienst. Deze oecumenische dienst zal worden gehouden op zondag 18 januari, aanvang 17.00 uur in de RK Pauluskerk, Rembrandtstraat 27 te Hardinxveld-Giessendam. Het thema dit jaar is 'Dorst' naar Johannes 4:7. Het thema is bedacht door de Christelijke geloofsgemeenschap in Brazilië. Dit land heeft veel waterreservoirs. Die reservoirs zijn daar zeer nodig omdat in grote delen van Brazilië de temperatuur bijzonder hoog is. En…. Water is de bron van leven.De Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 kende ook dorst. Zij haalde water op het heetst van de dag. Zij hoopte dan geen vrouwen tegen te komen die over haar roddelen. Jezus, die zij daar tegen kwam, knoopte een gesprek met haar aan met een verzoek: ,,Wil je mij te drinken geven?"Samengevat een mooi thema voor een oecumenische kerkdienst.De voorgangers in de kerkdienst zijn: Ds. J. Bakker van de Geref.kerk. Neder-Hardinxveld, Ds. S. Ris van de Geref.kerk Boven-Hardinxveld, Ds. Z. Albada verbonden aan de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap te Hardinxveld en C.J.M. Vlaming pastor van de R.K. Kerk te Hardinxveld-Giessendam. Na afloop volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.